เมื่อคุณอายุครบ 55 ปีแล้วคุณยังต้องซื้อ RMF อีกหรือไม่ ?

เมื่อคุณอายุครบ 55 ปีแล้วคุณยังต้องซื้อ RMF อีกหรือไม่ ?

แต่ตอนนี้ยังมีอีกหลายประเด็นที่เกี่ยวกับการซื้อ RMF ที่หลายคนสงสัย – ถ้านักลงทุนลงทุนอายุ 55 ปีขึ้นไปและซื้อ RMF แบบเต็มตามเงื่อนไขทั้งหมดแล้วต้องซื้อ RMF ใด ๆ มากกว่า? ไม่คำตอบสำหรับคำถามนี้คือผู้ที่มีเงินสามารถหยุดการลงทุนใน

RMF ได้โดยไม่ต้องซื้ออีกเลย – คำถามอื่น ๆ ที่ถามคือถ้าทุกเงื่อนไขตรงตามอายุ 55 ปีและลงทุนอย่างน้อย 5 ปีและ ต้องการขาย RMF สามารถขายได้หรือไม่ และวิธีการขายสามารถขายชิ้นส่วนบางส่วนได้หรือไม่ เมื่อคุณอายุครบ 55 ปี

คำตอบสำหรับคำถามนี้คือเมื่อสิทธิ์ในการขาย RMF ได้รับการปฏิบัติตามอย่างสมบูรณ์ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย ผู้เสียภาษีมีสิทธิ์ขาย RMF ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนและในปีใดก็ได้ อย่างไรก็ตามเมื่อมีการขาย RMF

ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหลังจากนั้นต้องการซื้อ RMF ต่อไปซื้อ RMF ต่อไปและใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับ RMF ที่ซื้อมาก่อนหากต้องการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการซื้อต่อไป ของ RMF จะต้องเริ่มต้นใหม่และจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขใหม่ ในการนี้กรมสรรพากรมีแนวทางดังต่อไปนี้

กล่าวโดยย่อหากการลงทุนใน RMF มีอายุ 55 ปีและลงทุนอย่างน้อย 5 ปีนับจากวันที่ลงทุนครั้งแรกเงินที่ได้จากการขาย RMF ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนในปีเดียวกันหรือปีที่แตกต่างกัน ได้รับการยกเว้นภาษี แต่ถ้าซื้อ RMF ใหม่เงินที่จะซื้อ RMF ใหม่จะต้องนับ 1 ตามเงื่อนไขและการนับ 5 ปีจะนับจากวันที่ซื้อ RMF ใหม่นี้

เมื่อคุณอายุครบ

When you are 55 years old, do you still need to buy RMF?

But now there are still many issues regarding the purchase of RMF that many people are wondering – if investors invest 55 years and over and buy the full RMF under all conditions, then must buy any more RMF? No, the answer to this question is that people with money can stop investing in

RMF can be bought without any more. – Other questions to ask are: If all conditions meet the age of 55 and invest at least 5 years and want to sell RMF can sell? And how can sales sell some parts?

The answer to this question is when RMF sales rights are fully complied with legal requirements. Taxpayers have the right to sell RMF either in whole or in part and in any year. However, when RMF is sold

Whether in whole or in part thereafter, want to continue to buy RMF, continue to buy RMF and use tax benefits with previously purchased RMFs. If wanting to use tax benefits for future purchases of RMF, must begin. New and must comply with the new conditions For this purpose, the Revenue Department has the following guidelines.

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

กฎหมายการเงินใหม่ต้องรู้ ในปี 2563

กฎหมายการเงินใหม่ต้องรู้ ในปี 2563

ดินทุกแห่งที่เราตั้งชื่อจะถูกคำนวณสำหรับภาษีที่ดินและอาคารทั้งหมด ซึ่งหากเป็นบ้านพร้อมที่ดินที่เรามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและราคาประเมินไม่เกิน 50 ล้านบาทจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีในที่ดินและอาคาร แต่ถ้ามากกว่า 50 ล้านบาท กฎหมายการเงินใหม่ต้องรู้

ส่วนเกินจะถูกคำนวณภาษีในอัตรา 0.03% -0.10% ขึ้นอยู่กับราคาประเมิน แต่ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีที่ดิน (เช่นคอนโดมิเนียม) จะได้รับการยกเว้นในราคาประเมิน 10 ล้านบาทแรก

ดังนั้นหากคุณไม่ต้องการให้ธนาคารส่งข้อมูลไปยังกรมสรรพากรอย่าลืมตรวจสอบยอดเงิน ในปีนี้เช่นกันว่ามีบัญชีใด ๆ ที่ใกล้เคียงกับเงื่อนไขที่กำหนดและอาจเปลี่ยนไปใช้ธุรกรรมกับบัญชีธนาคารอื่นแทนได้อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากเงื่อนไขการส่งข้อมูลของธนาคารสถาบันการเงินให้เป็นรายได้ ที่จริงแล้วอาจต้องนั่งและคิดเกี่ยวกับแผนภาษีสำหรับปีหน้าอย่างจริงจังและถูกต้อง

บัญชีใดที่อยู่ใกล้กับเงื่อนไขที่ระบุ และอาจเปลี่ยนไปใช้การทำธุรกรรมกับบัญชีธนาคารอื่นแทนได้อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากเงื่อนไขการรับส่งข้อมูลของธนาคารสถาบันการเงินให้เป็นรายรับได้ ในความเป็นจริงมันอาจจำเป็นต้องนั่งและคิดเกี่ยวกับแผนภาษีสำหรับปีถัดไปอย่างจริงจังและถูกต้อง

กฎหมายการเงินใหม่ต้องรู้

New financial laws must be known in 2020

Every soil that we named will be calculated for all land and building taxes. If it is a house with land that we have named in the house registration and the appraised value is not over 50 million baht, will be exempt from paying taxes on land and buildings. But if more than 50 million baht

Excess will be calculated tax at the rate of 0.03% -0.10% depending on the appraised value But if it is a real estate without land (Such as condominiums) will be waived at the first 10 million baht appraised price.

Therefore, if you do not want the bank to send information to the Revenue Department, be sure to check the balance. This year, too, that there are any accounts that are close to the specified conditions and may switch to use transactions with other bank accounts instead. However,

if it is not possible to avoid from the conditions of submitting bank information to financial institutions as income In fact, it may be a matter of sitting and thinking about your next year’s tax plan seriously and correctly.

Which accounts are near the specified conditions And may switch to conducting transactions with other bank accounts instead. However, if it is not possible to avoid the conditions of data transfer from banks,

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

ประโยชน์ 3 อย่างของ RMF

ประโยชน์ 3 อย่างของ RMF

เมื่อแนวโน้มการยกเลิก LTF ในปีที่แล้วเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นหลายคนกำลังมองหาตัวแทนการออมและการลงทุน RMF เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่หลายคนไม่ควรมองข้าม แม้ว่าระยะเวลาการออมจะนานกว่า LTF มาก แต่ให้ลองสำรวจและดูว่าผลประโยชน์ใดที่คุ้มค่าสำหรับการพิจารณาการออมและการลงทุน

1.การลดหย่อนภาษีเท่านั้นที่สามารถนำไปสู่ผลกำไร

ค่าใช้จ่ายภาษีเป็นค่าใช้จ่ายประจำปีชนิดหนึ่งที่เราสามารถจัดการกับจำนวนเงินที่ต้องจ่าย จะรับคืนทั้งหมด / จะเลือกขอคืนภาษีบางส่วนและชำระเงินบางส่วนหรือเพื่อชำระภาษีทั้งหมดและไม่ใช้สิทธิพิเศษเพิ่มเติมเลย ประโยชน์ 3 อย่างของ RMF

เมื่อเราสามารถลดค่าใช้จ่ายภาษีเงินพิเศษที่เราสามารถใช้เพื่อค้นหาผลตอบแทนเพิ่มเติมจากการออมและการลงทุนในรูปแบบอื่น ๆ เงินที่ซื้อ RMF ของเราจะไม่สูญหายไปทุกที่ เพียงแค่เปลี่ยนที่อยู่ของการออมที่จะอยู่ในรูปแบบของการลงทุนเพื่อการเกษียณสามารถขายได้อีกครั้งเมื่ออายุ 55 ปี

2.รางวัลมากกว่าการออม

ผลตอบแทน RMF นั้นมีให้เลือกหลากหลายขึ้นอยู่กับความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของแต่ละคนเพราะนโยบายการลงทุนของ RMF สามารถนำไปใช้ในการลงทุนได้ทุกที่ ไม่ได้ตั้งค่าไว้เนื่องจากนโยบายการลงทุนของ LTF ทำให้ผู้คนไม่สามารถรับความเสี่ยงจากหุ้นได้ ตัวเลือกเพิ่มเติม

3.ได้รับเงินก้อนเพื่อการเกษียณ

กองทุนรวมเพื่อการเกษียณอายุ เสียงส่วนใหญ่ที่ไม่ต้องการซื้อ RMF เป็นเพราะต้องใช้เงินจำนวนนี้ต้องรอจนถึงอายุ 55 ปี แต่ในความเป็นจริงกฎที่ออกมาถือเป็นข้อได้เปรียบที่ช่วยให้มีวินัยในการออมและการลงทุนสำหรับคนไทย

RMF ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกทดแทนแผนการเกษียณอายุ หากไม่ได้วางแผนเพื่อการเกษียณอย่างจริงจัง

ประโยชน์ 3 อย่างของ RMF

The 3 benefits of RMF

When last year’s LTF termination trend continued, so many people are looking for savings and investment agents. RMF is another option that many people should not overlook. While the savings period is much longer than the LTF, try to explore and see which benefits are worth considering savings and investments.

1. Only tax deductions can lead to profits

Tax expense is a kind of annual expense that we can handle the amount of money to be paid. Will receive the full refund / will choose to request partial tax refund and partial payment or to pay all taxes and not use any additional privileges at all. 3 benefits of RMF

When we can reduce the cost of taxes, extra money that we can use to find more return on savings and other forms of investments,

our RMF purchases will not be lost everywhere. Just change the address of savings that will be in the form of investments for retirement can be sold again at the age of 55 years.

2. Reward more than savings

RMF returns are available in a variety of options depending on the ability to accept each person’s risks, because RMF’s investment policies can be used to invest anywhere. Not set because LTF’s investment policy makes people unable to take stock risks. Additional options

3. Receive a lump sum for retirement

Retirement mutual funds The majority of people who do not want to buy a RMF are because they have to spend this amount to wait until they reach 55 years of age. / p>

RMF was created as an alternative to retirement plans. If not planning for serious retirement

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

เงื่อนไขการลงทุนกองทุน RMF

เงื่อนไขการลงทุนกองทุน RMF

กรณีผิดเงื่อนไขการลงทุน

 • ระงับการซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ปีติดต่อกันทั้งที่ยังมีเงินได้
 • จำนวนเงินลงทุนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนที่ผู้ลงทุนจะอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์
 • ลงทุนไม่ครบ 5 ปีเต็ม

หากเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งก็ถือว่าผิดเงื่อนไขการลงทุน ยกเว้นทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

ข้อปฏิบัติหากผิดเงื่อนไขการลงทุน

1.ละเมิดเงื่อนไขและลงทุนน้อยกว่า 5 ปี

ต้องคืนเงินภาษีทั้งหมดทุกปียกเว้น *
กำไรจากการไถ่ถอนไม่ถูกต้อง พิจารณารายได้ในปีไถ่ถอนซึ่งจะต้องรวมอยู่ในการคำนวณภาษี
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยใดจะหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เงื่อนไขการลงทุนกองทุน

2.การผิดเงื่อนไขและลงทุน 5 ปีขึ้นไป

ต้องคืนเงินภาษีที่ได้รับการยกเว้นจาก 5 ปีก่อน *
กำไรจากการขายคืนไม่จำเป็นต้องคำนวณภาษี

 • หากนักลงทุนชะลอการคืนภาษีจะต้องจ่ายให้รัฐบาล 1.5% ต่อเดือนคำนวณจากเดือนเมษายนของปีถัดจากปีที่ขายในเงื่อนไขการลงทุนที่ผิด
เงื่อนไขการลงทุนกองทุน

RMF Fund Investment Conditions

 In case of violating investment conditions

Suspend purchase of investment units for more than 1 consecutive year while still having income
Investment amount does not meet the specified criteria
Redeem investment units before investors reach the age of 55
Investment is not completed for 5 full years.

If any of the following conditions are met, it is considered an investment condition. Except for the disability Or die

 Regulations if violating investment conditions

 1. Violating conditions and investing less than 5 years

Must refund all taxes every year except *
 Invalid redemption profit Consider the income in the redemption year, which must be included in the tax calculation.
 Any Kasikorn Asset Management company will withhold 3% withholding tax.

 1. Breach of conditions and invest 5 years or more

Must return tax exempt from 5 years ago *
 Profit from redemption is not required to calculate tax.

If investors delay the tax return, they will have to pay the government 1.5% per month calculated from April of the following year that is sold in the wrong investment conditions.

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

คัดกลุ่มกองทุน RMF

คัดกลุ่มกองทุน RMF

RMF คืออะไรและนโยบายการลงทุนคืออะไร มีคำถามมากมายเกี่ยวกับวิธีการลงทุนใน RMF เพราะ RMF มีสินทรัพย์มากมายให้เลือก ที่นี่เราขอนำเสนอวิธีหนึ่งในการเลือกลงทุน RMF ซึ่งเป็นการเลือกการลงทุนตามความเสี่ยงที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของคุณ ระดับความเสี่ยงของกองทุนแต่ละกองทุนมีอะไรบ้าง และเรามีความเสี่ยงแบบไหนที่เหมาะกับตัวเอง

กลุ่มความเสี่ยงต่ำสุด (Risk Level 1 – 2)

เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการเสี่ยง สามารถรับผลตอบแทนได้น้อยลง แต่ไม่อยากเสียคือกองทุนตลาดเงินระยะสั้นกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น

กลุ่มความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ (Risk Level 3 – 4)

เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงเล็กน้อย อาจมีขาดทุนเล็กน้อยเป็นกองทุนตราสารหนี้ระยะยาวระยะกลาง คัดกลุ่มกองทุน RMF

กลุ่มความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง (Risk Level 5)

เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงปานกลางสามารถรับความเสียหายได้บ้างเป็นประเภทกองทุนผสม

กลุ่มความเสี่ยงสูง (Risk Level 6 – 7)

เหมาะสำหรับผู้ที่ยอมรับความเสี่ยงสูง หวังความสูญเสียเพื่อผลกำไรระยะยาว เป็นกองทุนประเภทหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศ

กลุ่มความเสี่ยงสูงมาก (Risk Level 8)

เหมาะสำหรับผู้ที่ยอมรับความเสี่ยงสูงมาก รับผลขาดทุนสูงหวังผลกำไรสูงสุดในระยะยาว เป็นกองทุนประเภทอุตสาหกรรมสินค้าโภคภัณฑ์

คัดกลุ่มกองทุน RMF

Select funds RMF

What is RMF and what is investment policy? There are many questions about how to invest in RMF because RMF has many assets to choose from. Here, we would like to present one way to select RMF investment which is to choose the investment that is suitable for your risk. What is the risk level of each fund? And what kind of risk do we have for us?

Minimum risk level (1-2 level)

Suitable for those who do not want to take risks Able to receive less return But do not want to lose, namely short-term money market funds, short-term fixed income funds

Low risk level 3 – 4

Suitable for people with small risks There may be small losses as medium to long-term fixed income funds.

High risk level 5

Suitable for medium risk people who can take some damage as mixed fund

Risk level 6 – 7

Suitable for those who accept high risk Hoping to lose for long-term profits. Are Thai and foreign stock funds.

Risk Level 8

Suitable for those who accept very high risk Get high losses, hope for maximum profits in the long run. Is a commodity industry fund.

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

สุดยอด 5 กองทุน LTF

สุดยอด 5 กองทุน LTF

กองทุน LTF ที่มีผลตอบแทนโดดเด่นย้อนหลัง 1 ปี ได้แก่

 1. กองทุนเปิดแอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว (ASP-SMELTF) 07%
 2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (SCBLT1) 5.72%
 3. กองทุนเปิดไทยพาณิชยหุ้นระยะยาว พลัส (SCBLT2) 5.33%
 4. กองทุนเปิดแอสเซทพลัส หุ้นระยะยาวทวีกำไร (ASP-GLTF) 49%
 5. กองทุนเปิดธนชาต Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล (T-LowBetaLTFD) 42%

กองทุน LTF ที่มีผลตอบแทนโดดเด่นย้อนหลัง 5 ปี ได้แก่

 1. กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์ หุ้นระยะยาวปันผล (K20SLTF) 40% ต่อปี
 2. กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล (PHATRA LTFD) 55%
 3. กองทุนเปิดยูโอบี หุ้นระยะยาว (UOBLTF) 53%
 4. กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว (PRINCIPAL LTF) 40%
 5. กองทุนเปิดแมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ หุ้นระยะยาว (MS-CORE LTF) 31%

การเข้าซื้อกองทุน LTF ในช่วง ธ.ค. 62 ดูเหมือนจะได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษ  จากทั้งเหตุผลที่เป็นปีสุดท้ายของการสิทธิทางภาษี  และเป็นช่วงจังหวะของราคาหุ้นที่ปรับลงมาอยู่ในระดับที่ไม่แพงมากนัก สุดยอด 5 กองทุน LTF

แต่สิ่งสำคัญที่อยากให้นักลงทุนทุกท่านได้พิจารณาก็คือ  แม้จะเป็นปีสุดท้าย แต่หากซื้อเพื่อใช้ลดหย่อนภาษี  คุณต้องถือจนครบเกณฑ์ 7 ปีปฏิทิน  ดังนั้นจะขายคืนได้ก็ปี 2568 เป็นต้นไป  และที่สำคัญควรอ่านรายละเอียดนโยบายลงทุนของแต่ละกองทุนให้ละเอียด ก่อนลงทุนทุกครั้ง  ไม่ควรมองที่ผลตอบแทนย้อนหลังเพียงอย่างเดียว

สุดยอด 5 กองทุน LTF

Top 5 LTF funds

LTF funds with outstanding returns for the past 1 year are

 1. Asset Plus Small and Mid Cap Equity Long Term Equity Fund (ASP-SMELTF) 07%
 2. SCB Open-end Fund Long-term stock dividend 70/30 (SCBLT1) 5.72%
 3. SCB Long-Term Plus Equity Fund (SCBLT2) 5.33%
 4. Asset Plus Fund Long-term stock with a higher profit (ASP-GLTF) 49%
 5. Thanachart Fund Low Beta Long Term Stock Dividend (T-LowBetaLTFD) 42%

LTF funds with outstanding returns for the past 5 years are

 1. K20 Select Long-Term Dividend Fund (K20SLTF) 40% per year
 2. Phatra Fixed Income Fund Long-term stock dividend (PHATRA LTFD) 55%
 3. UOB Long-Term Equity Fund (UOBLTF) 53%
 4. Principal Long-Term Equity Fund (PRINCIPAL LTF) 40%
 5. Manulife Strength Core Long Term Equity Fund (MS-CORE LTF) 31%

The purchase of LTFs in December 2019 seems to be of particular interest. From the reason that is the last year of tax privileges And is the timing of the share price that has been adjusted down to a not very expensive level. Top 5 LTF funds

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

เหตุผลที่ควรลงทุน LTF ปีสุดท้าย ตอนที่3

เหตุผลที่ควรลงทุน LTF ปีสุดท้าย ตอนที่3

การลงทุนในกองทุน RMF อาจมีระยะเวลายาวนานกว่า LTF เนื่องจากจะสามารถขายคืนกองทุนได้เมื่อผู้ลงทุนมีอายุครบ 55 ปีบริบรูณ์ และต้องถือมาอย่างน้อย 5 ปี อีกทั้งยังต้องลงทุนในกองทุน RMF ต่อเนื่องอย่างน้อย 3% ของรายได้ที่เสียภาษี หรือ 5,000 บาทแล้วแต่ว่าจำนวนใดต่ำกว่า เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาวไว้ใช้จ่ายในยามเกษียณไม่ควรมองข้ามกองทุน RMF เพราะการออมเงินและลงทุนระยะยาว ที่มีนโยบายการลงทุนหลากหลายประเภทให้เลือก ได้แก่ กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมตราสารหนี้

กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมทองคำ กองทุนรวมน้ำมัน กองทุนรวมผสม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ เป็นต้น ดังนั้นนักลงทุนสามารถเลือกลงทุน หรือสับเปลี่ยนกองทุน RMF

ในช่วงเวลาที่ถือครองได้ เพื่อจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนให้เหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจและตามความเสี่ยงที่นักลงทุนรับได้

อย่างไรก็ดี การเลือกลงทุนในกองทุน LTF และ RMF ต้องพิจารณาถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายการลงทุนหลัก โดยต้องศึกษารายละเอียดการลงทุนให้เข้าใจ

และเลือกลงทุนในกองทุนที่เหมาะกับตนเอง โดยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะกองทุน เงื่อนไขการลงทุน ความเสี่ยง และศึกษาข้อมูลภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

ตอนที่3

Reasons to invest in LTF last year, part 3

Investments in RMFs may take longer than LTF because they can be sold back when investors reach the age of 55 and must hold for at least 5 years and must continue to invest in RMFs. At least 3% of taxable income or 5,000 baht whichever is lower To be eligible for tax deduction.

For investors who want to save long-term money to spend during retirement, should not overlook RMF fund because of saving and long-term investment With various investment policies to choose from, namely money market funds Fixed Income Fund

Equity Fund Gold Fund Oil Fund Mixed Fund Property Fund Infrastructure Fund Mutual funds that invest abroad, so investors can choose to invest Or switch RMF funds

in the period of holding In order to allocate investment assets appropriately according to economic conditions and risks that investors can accept.

However When investing in LTF and RMF funds, the main investment objectives and objectives must be considered. Which must study the details of the investment to understand.

and choose to invest in a fund that is suitable for you The investors must understand the characteristics of the fund. Investment conditions, risks, and study tax information in an investment guide before making a decision to invest.

ตอนที่3

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

เหตุผลที่ควรลงทุน LTF ปีสุดท้าย ตอนที่2

เหตุผลที่ควรลงทุน LTF ปีสุดท้าย ตอนที่2

การลงทุนใน LTF นอกจากจะเป็นการปล่อยให้เงินทำงานเพื่อสร้างผลกำไรในระยะยาวแล้ว ผู้ลงทุนยังจะได้รับเงินคืนภาษีจากการหักลดหย่อนในปีที่มีการลงทุน ซึ่งเปรียบได้กับกำไรในระยะสั้นที่ได้รับจากการลงทุนใน LTF ทันที

ข้อบังคับใหม่กำหนดให้กองทุน SSF สามารถขายคืนได้เมื่อถือมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปีบริบูรณ์นับจากวันที่ซื้อ โดยนับวันชนวัน ในขณะที่กองทุน LTF สามารถขายคืนได้เมื่อถือมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน โดยไม่ได้นับปีชนปี

ตัวอย่างเช่น ผู้ลงทุนซื้อ LTF ในวันที่ 30 ธ.ค. 62 เท่ากับปีปฏิทินที่ 1 และเมื่อขายคืน 1 ม.ค. 68 เท่ากับเป็นปีปฏิทินที่ 7 ดังนั้น ระยะเวลาถือครองจริงๆ คือ 5 ปีเศษเท่านั้น

ผู้ลงทุนส่วนใหญ่ยังมีความกังวลว่าหากปีหน้าไม่มีการขาย LTF แล้ว กองทุนจะมีขนาดเล็กลง ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนทำกำไรได้น้อยลง แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้นขนาดของกองทุนไม่ได้มีผลต่อการทำกำไรของกองทุนแต่อย่างใด

ผลการดำเนินงานจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับฝีไม้ลายมือการบริหารจัดการของผู้จัดการกองทุน LTF ที่จะคอยคัดสรรหุ้นไทยศักยภาพดี พร้อมบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตามสถานการณ์ เพื่อสร้างผลกำไรอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอมากกว่า

ตอนที่2

Reasons to invest in LTF last year, part 2

Investing in LTF aside from allowing money to work for long-term profits. Investors will still receive tax rebates from deductions in the year of investment. Which is comparable to the short-term profits you receive from investing in LTF immediately.

New regulations stipulate that SSF can be sold back after not less than 10 years from the date of purchase. By counting the days While LTFs can be redeemed after holding not less than 7 calendar years without counting years.

For example, an investor buys LTF on December 30, 2019 equals calendar year 1 and when repurchasing January 1, 68 equals to calendar 7, so the actual holding period is only 5 years.

Most investors are still worried that if LTF is not sold next year, the fund will be smaller. Which may result in the fund being less profitable In reality, the size of the fund does not affect the profitability of the fund in any way.

Performance will be good or bad, depending on the skill of the LTF fund manager who will select good potential Thai stocks. As well as managing risks at an appropriate level according to the situation To create consistently more consistent profits.

ตอนที่2

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

เหตุผลที่ควรลงทุน LTF ปีสุดท้าย

เหตุผลที่ควรลงทุน LTF ปีสุดท้าย

ผู้ลงทุนสามารถลงทุนใน LTF ได้ 15% ของเงินได้พึงประเมิน สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ในขณะที่ข้อบังคับใหม่กำหนดให้ กองทุน SSF ลงทุนได้ 30% ของเงินได้พึงประเมิน สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ซึ่งเมื่อเทียบกับ LTF จะเห็นได้ว่า

แม้ว่าผู้ลงทุนจะได้สิทธิลดหย่อนภาษีที่มากขึ้นจากเดิม 15% เป็น 30% แต่กลับได้รับวงเงินหักลดหย่อนภาษีที่น้อยลงจาก 500,000 บาท เป็น 200,000 บาทเท่านั้น เหตุผลที่ควรลงทุน LTF ปีสุดท้าย

การลงทุนใน LTF นอกจากจะเป็นการปล่อยให้เงินทำงานเพื่อสร้างผลกำไรในระยะยาวแล้ว ผู้ลงทุนยังจะได้รับเงินคืนภาษีจากการหักลดหย่อนในปีที่มีการลงทุน ซึ่งเปรียบได้กับกำไรในระยะสั้นที่ได้รับจากการลงทุนใน LTF ทันที

ข้อบังคับใหม่กำหนดให้กองทุน SSF สามารถขายคืนได้เมื่อถือมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปีบริบูรณ์นับจากวันที่ซื้อ โดยนับวันชนวัน ในขณะที่กองทุน LTF สามารถขายคืนได้เมื่อถือมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน โดยไม่ได้นับปีชนปี

ตัวอย่างเช่น ผู้ลงทุนซื้อ LTF ในวันที่ 30 ธ.ค. 62 เท่ากับปีปฏิทินที่ 1 และเมื่อขายคืน 1 ม.ค. 68 เท่ากับเป็นปีปฏิทินที่ 7 ดังนั้น ระยะเวลาถือครองจริงๆ คือ 5 ปีเศษเท่านั้น

เหตุผลที่ควรลงทุน LTF ปีสุดท้าย

Reasons to invest in LTF last year

Investors can invest in LTF up to 15% of the assessable income. Maximum not more than 500,000 baht, while the new regulations require that SSF funds invest 30% of the assessable income. Up to 200,000 baht. Compared to LTF, you can see that

Although investors have the right to reduce the tax increase from 15% to 30%, but receive a tax deduction that is reduced from 500,000 baht to 200,000 baht only.

Investing in LTF aside from allowing money to work for long-term profits. Investors will still receive tax rebates from deductions in the year of investment. Which is comparable to the short-term profits you receive from investing in LTF immediately.

New regulations stipulate that SSF can be sold back after not less than 10 years from the date of purchase. By counting the days While LTFs can be redeemed after holding not less than 7 calendar years without counting years.

For example, an investor buys LTF on December 30, 2019 equals calendar year 1 and when repurchasing January 1, 68 equals to calendar 7, so the actual holding period is only 5 years.

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

วิธีเอาตัวรอดในเศรษฐกิจที่ตกต่ำแบบนี้

วิธีเอาตัวรอดในเศรษฐกิจที่ตกต่ำแบบนี้

เศรษฐกิจมีความผันผวนขึ้นลงสลับกันเช่นนี้ตลอดเวลา ในภาวะเศรษฐกิจที่ดีเงินที่มีอยู่ก็ง่ายที่จะจ่าย แต่ถ้าลงไปก็อาจสร้างปัญหาให้กับหลาย ๆ คนคนที่ต้องประหยัดมากขึ้นลดค่าใช้จ่ายทั้งคนงานมีรายได้ประจำจากงานประจำ

เพื่อคนอิสระที่ได้รับงานอิสระที่มีรายได้ไม่เท่ากันในแต่ละเดือนมันไม่ดีสำหรับชีวิตที่มีความสุขเท่านั้นในช่วงเศรษฐกิจที่ดี แต่เราควรวางแผนที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นตลอดเวลาทั้งในช่วงที่มีเงินมากและมีเงินน้อย

คนที่มีชีวิตที่ยากลำบากและค่อยๆสร้างตำแหน่งให้สบายจากนั้นก็จะมียาสำหรับรักษาตัวเองในยามวิกฤต แต่สำหรับบางคนที่เคยกินดีอยู่เสมอมันอาจจะไม่เป็นที่ยอมรับถ้าชีวิตเปลี่ยนไปทันทีหรือทันใด กลายเป็นหนี้สินล้นพ้น ซึ่งในยามวิกฤตเช่นนี้อาจทำให้เราท้อใจที่จะเอาชนะมันได้

แต่ … ถ้าเราคิดว่า “เราต้องอยู่รอด” เราต้องทำให้ตัวเองและครอบครัวของเราเอาชนะสิ่งที่น่ากลัวนี้ ความคิดของเราจะเริ่มค้นหาคำตอบที่จะสนับสนุน “เราต้องอยู่รอด” อย่างแน่นอน โดยเริ่มปรับพฤติกรรมบางอย่างเพื่อให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้

ด้วยการจัดการค่าใช้จ่ายของชีวิตที่จะลดลงในการเริ่มต้นเราอาจรู้สึกไม่เต็มใจ แต่เมื่อเราทำมันในที่สุดเมื่อเราคุ้นเคยกับมันมันจะกลายเป็นพฤติกรรมใหม่ของเรา วิธีเอาตัวรอดในเศรษฐกิจที่ตกต่ำแบบนี้

วิธีเอาตัวรอดในเศรษฐกิจที่ตกต่ำแบบนี้

The economy fluctuates fluctuations like this all the time. In good economic conditions, existing money is easy to pay. But if going down, it can create problems for many people, people who need to save more, reduce costs, both workers have a regular income from regular jobs.

For freelance workers who receive freelance jobs with an unequal income each month, it’s not only good for a happy life during a good economy. But we should make plans to improve our lives all the time, both during periods of high money and small amounts.

People who have a difficult life and gradually create a comfortable position, then there will be medicine for treating themselves in times of crisis. But for some people who have always eaten well, it may not be acceptable if life changes immediately or suddenly. Become insolvent Which in times of crisis like this may make us discouraging to overcome it.

But … if we think “we must survive” we must make ourselves and our family overcome this terrible thing. Our thoughts will start to find answers to support. “We must survive” for sure, beginning to adjust some behaviors in order to overcome these difficult times.

By managing the cost of life that is reduced in the beginning, we may feel unwilling. But when we finally do it, when we become familiar with it, it becomes our new behavior.

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น