สิทธิประโยชน์ทางภาษี

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

กองทุน LTF

สิทธิประโยชน์ทางภาษี เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายเงินจริง สูงสุดไม่เกิด 15% ของรายได้ที่ต้องเสียภาษีแต่ต้องไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี กำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุน (Capital Gain) ได้รับการยกเว้นภาษี ไม่เกินปีละ 2 ครั้งตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

ไม่จำเป็นต้องลงทุนต่อเนื่อง โดยจะนับเงินที่ลงทุนแยกกันไปในแต่ละปีนั้นจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับการลงทุนของแต่ละคนนั้นจะไม่เหมือนกัน

กองทุน RMF

เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 15 % ของรายได้ที่ต้องเสียภาษีต่อปี และต้องไม่เกิน 500,000 บาทเมื่อรวมกับกองทุนสำรองชีพ กบข. ประกันชีวิตแบบบำนาญและกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียน กำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุน (Capital Gain) ได้รับการยกเว้นภาษี ทุกวันทำการ หรือตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

ต้องลงทุนต่อเนื่องตามเงื่อนไข โดยนับเวลาแบบวันชนวันวันเว้นวันเริ่มจากวันแรกที่ได้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละคราวนั้นไม่เหมือนกันในแต่ละทีเช่นเดียวกันที่มันจะไม่เหมือนกันเพราะการลงทุนของทุกคนมีความเสี่ยงเสมออยู่ที่แต่ละคนจะเลือกว่า จะลงทุนกองทุนไหนแต่ละกองทุนก็ไม่เหมือนกันเช่นกัน

เมื่อเราทราบถึงความแตกต่างระหว่างสองกองทุนแล้วเราต้องวางแผนทางการเงินที่ดี อย่าเน้นเงินมากเกินไป เพราะเงื่อนไขและผลประโยชน์ที่ดีกว่าของแต่ละกองทุนไม่เหมือนกันดังนั้นต้องศึกษารายละเอียดการลงทุนให้มั่นใจว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับสภาพคล่องทางการเงินของเราและอย่าลืมเป้าหมายหลักที่จะลงทุน ชีวิตหลังเกษียณและถึงแม้ว่ากองทุนแต่ละกองทุนจะได้รับประโยชน์จากการลดหย่อนภาษี แต่ไม่ต้องพึ่งมันเป็นเหตุผลหลักในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนนั้น

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

Tax incentives

LTF

Tax incentives Money for buying investment units can be tax-deductible as actually paid. Maximum 15% of taxable income, but not over 500,000 baht per year. Capital Gain is exempt from tax no more than 2 times a year as specified in the prospectus.

No need to continuously invest The investment funds will be counted separately for each year, will not be the same, depending on the investment of each person will not be the same.

RMF

Money for buying investment units can be tax-deductible as actually paid, not more than 15% of taxable income per year. And not more than 500,000 baht when combined with the Provident Fund, GPF, pension insurance and teacher aid fund Capital Gain is tax-exempt every working day or as specified in the prospectus.

Must continuously invest in accordance with the conditions By counting the days, every day, every other day, starting from the first day that you have invested in the investment units, each time is not the same at the same time, it is not the same because everyone’s investment always has risks. That everyone will choose Which fund to invest in, each fund is different as well.

Once we know the differences between the two funds, we have to make a good financial plan. Don’t focus on too much money. Because the conditions and better benefits of each fund are not the same, so study the investment details to make sure

they are the most suitable for our financial liquidity and do not forget the main investment objectives. Life after retirement and even if each fund will benefit from a tax deduction But not having to rely on it is the main reason for investing in that fund

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

การขอเงินคืนภาษี

วิธี การขอเงินคืนภาษี

เตรียมเอกสารก่อนยื่นภาษี ใครจะเป็นผู้ยื่นภาษี? ขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดคือต้องเตรียมเอกสารทั้งหมดให้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นหนังสือรับรองการหักลดหย่อนภาษีหรือ Bis 50 ซึ่งทาง บริษัท จะออก รวมถึงหลักฐานของเบี้ยเลี้ยงต่าง ๆ

รวมถึง LTF, RMF, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ใบรับรองบุตร, ทะเบียนสมรสหรือใบเสร็จรับเงินที่สามารถใช้สำหรับการลดหย่อนภาษีนอกจากนี้จะถูกใช้เป็นหมายเลขอ้างอิงสำหรับกรอกข้อมูลสำหรับกรมสรรพากรเพื่อโทร ตั้งค่าการตรวจสอบเพื่อให้สามารถส่งกลับไปตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลาค้นหาอีกครั้ง ตรวจสอบรายการการหักภาษีทั้งหมดที่นี่

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีให้เร็วที่สุด หากคุณมั่นใจว่าเอกสารพร้อมแล้วคุณควรยื่นแบบแสดงรายการภาษีโดยเร็วที่สุดเพราะโปรดจำไว้ว่า “ยิ่งส่งเร็วเท่าไหร่รับคืนเงินด่วนเท่านั้น” โดยส่งคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปี 2562 เปิดให้บริการตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 จนถึง 30 มิถุนายน 2020 อย่างไรก็ตามตามที่เราได้กล่าวหากต้องการได้รับเงินคืนเพื่อใช้ก่อนใครเพื่อนไม่ต้องรอ เมื่อพร้อมให้รีบส่งทันที

ยื่นออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร เราสามารถไปยื่นขอคืนภาษีได้ที่กรมสรรพากร แต่อาจล่าช้ากว่าการส่งออนไลน์ซึ่งวิธีการยอดนิยมจำนวนมากคือการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์สรรพากร epit.rd.go.th

เพราะมันง่ายและสะดวกสุด ๆ การขอเงินคืนภาษี และสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาหรือถ้าคุณกรอกข้อมูล ข้อมูลที่ผิดยังสามารถไปแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างง่ายดายด้วยตัวเองดังนั้นจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการขอคืนภาษีอย่างรวดเร็วในไม่ช้า

การขอเงินคืนภาษี

Requesting a tax refund

Method Requesting a Tax Refund

Prepare documents before filing tax returns. Who will file a tax return? The most important first step is to prepare all documents, whether it is a certificate of deduction or Bis 50, which the company will issue, as well as evidence of various allowances.

Including LTF, RMF, life insurance, health insurance, child certificate, marriage certificate, or receipt that can be used for tax deduction. In addition, it will be used as a reference number for filling out information for the Revenue Department to call. Set up an inspection so you can send it back to you quickly, without having to spend time searching again. Check out all the tax deductions here.

File tax returns as soon as possible . If you are confident that the documents are ready, you should file a tax return as soon as possible, because remember that “The sooner it is delivered, the quicker the refund will be.” The personal income tax return for the year 2019 is open from 1 January 2020 until 30 June 2020. However, as we said, if wanting to get a refund for use before anyone, the friend does not have to. wait When ready, immediately send.

Submit online through the Revenue Department website . We are able to file a tax refund at the Revenue Department. But it may be slower than submitting online. Many of the most popular methods are filing tax returns online via the Revenue Department website. epit.rd.go.th

Because it’s super easy and convenient to request a tax refund. And can do anytime anywhere or if you fill out the information The wrong information can be easily edited by yourself, so it’s suitable for those who want to get a quick tax refund soon.

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

ภาษีนำเข้าสินค้าออนไลน์

ภาษีนำเข้าสินค้าออนไลน์

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลังระบุว่าการพิจารณาการปฏิรูปโครงสร้างภาษีนี้คลังสินค้าจะให้ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% สำหรับสินค้าที่ซื้อทางออนไลน์และส่งไปรษณีย์ทุกประเภทจากต่างประเทศ ในขณะเดียวกันก็ยกเลิกการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้านำเข้าที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,500 บาทเพื่อช่วยสร้างรายได้ให้กับรัฐบาลมากขึ้นลดปัญหาการประกาศราคาถูกเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีรวมถึงการสร้างความเป็นธรรมสำหรับผู้ขายผลิตภัณฑ์เดียวกันในประเทศ ซึ่งปัจจุบันต้องจ่ายภาษีแวท 7%

“วันนี้คนไทยหันมาซื้อสินค้าทางออนไลน์จากต่างประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะจากจีนสหรัฐอเมริกาซึ่งมีมูลค่านับหมื่นถึงหลายร้อยล้านบาทและบางคนมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง ภาษีนำเข้าสินค้าออนไลน์ โดยแจ้งราคาสินค้านำเข้า ที่มีมูลค่าน้อยกว่า 1,500 บาท

แม้จะมีความจริงที่ว่าราคาเหล่านี้สูงเกินไปซึ่งทำให้คนหันมาสั่งซื้อสินค้าออนไลน์แทนและเป็นหนึ่งในสาเหตุที่พ่อค้าขายสินค้าไม่ดีดังนั้นการปฏิรูปภาษีจะเติมช่องว่าง ณ จุดนี้โดย ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของสินค้าทั้งหมดที่ซื้อออนไลน์อากรขาเข้าจากศุลกากรอาจได้รับการยกเว้น “

ในเรื่องนี้แผนปฏิรูปภาษีถัดไปกรมศุลกากรจะต้องสแกนทั้งหมด 100% ของสินค้านำเข้าโดยไม่ต้องตรวจสอบแบบสุ่ม เพราะเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากสามารถแยกการเก็บภาษีและสามารถรวมถึงกรมโมซูลยังมีแผนจะติดตั้งเครื่องสแกนกระเป๋าสัมภาระที่สนามบินสุวรรณภูมิ และเครื่องสแกนผลิตภัณฑ์จะถูกนำเข้าที่หลักสี่ซึ่งจะช่วยสแกนผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าอย่างละเอียดและลดการรั่วไหลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาษีนำเข้าสินค้าออนไลน์

Online import duties

According to a report from the Ministry of Finance, considering the tax reform, the warehouse will provide 7% VAT on all goods purchased online and mail from abroad. At the same time, the exemption of VAT exemption for imported goods worth not more than 1,500 baht in order to help generate more revenue for the government, reduce the issue of cheap declarations to avoid taxes, including creating fair for product sellers. Same in the country Currently, the 7% tax must be paid.

“Today, more and more Thai people are buying products online from China, especially the United States of America, which are worth tens of thousands to hundreds of millions, and some people are avoiding behavior. Online import tax By informing the price of imported products With a value less than 1,500 baht.

Despite the fact that these prices are too high, which makes people turn to buy products online instead and is one of the reasons why merchants sell bad products, therefore, tax reform will fill the gap at this point by VAT 7. % Of all goods purchased online. Import duties from customs may be exempt. “

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<
ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

ภาษีที่ดิน

ภาษีที่ดินและอาคารออกใช้เริ่มตั้งแต่ปี 2020 คุณรู้หรือไม่? ที่ดินแต่ละประเภทต้องเสียภาษีคำนวณอย่างไร?

การเข้าพักครั้งใหญ่เป็นเวลานานสำหรับการผลักดัน ภาษีที่ดิน ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 แทนที่จะเก็บภาษีบำรุงรักษาในท้องถิ่นและภาษีที่ดินที่ถูกยกเลิกซึ่งจะเริ่มเก็บภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2020 เป็นต้นไป จึงสรุปสาระสำคัญของกฎหมายนี้ เรามาดูกันว่ารายละเอียดคืออะไร และเรายังต้องเสียภาษีที่ดินหรือไม่

อัตราภาษีที่กำหนดตามกฎหมาย

 • มูลค่า 0-75 ล้านบาท อัตราภาษี 0.01% (เท่ากับต้องเสียภาษี ล้านละ 100 บาท)
 • มูลค่าเกิน 75-100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03% (เท่ากับต้องเสียภาษี ล้านละ 300 บาท)
 • มูลค่าเกิน 100-500 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05% (เท่ากับต้องเสียภาษี ล้านละ 500 บาท)
 • มูลค่า เกิน 500-1,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.07% (เท่ากับต้องเสียภาษี ล้านละ 700 บาท)
 • มูลค่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.10% (เท่ากับต้องเสียภาษี ล้านละ 1,000 บาท)

          * กรณีเป็นบุคคลธรรมดาที่ทำการเกษตร ไม่ต้องเสียภาษีใน 3 ปีแรกที่กฎหมายบังคับใช้
          * ปีที่ 4 เป็นต้นไป ได้รับยกเว้น 50 ล้านบาทแรก/เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อัตราภาษีตั้งแต่ 2563-2565

 • บุคคลที่ทำนาไม่ต้องเสีย ภาษีที่ดิน

อัตราภาษีตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป

 • บุคคลที่ทำการเกษตรด้วยที่ดินมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาทได้รับการยกเว้นภาษี
 • ในกรณีที่ที่ดินมีมูลค่าเกิน 50 ล้านบาทจะมีการเก็บภาษีส่วนที่เกินไม่เกิน 0.15%
ภาษีที่ดิน

Land tax

Land and Building Taxes, Effective from 2020, Did You Know? How are taxed by each type of land calculated?

A long-term stay for the land tax push on March 12, 2019, the Government Gazette announced the Land and Buildings Tax Act 2019, instead of collecting local maintenance taxes and land taxes that Is abolished, which will begin to collect taxes from 1 January 2020 onwards, therefore summarizing the essence of this law Let’s see what the details are. And do we still have to pay land taxes?

Legal tax rates

 • Value 0-75 million baht, tax rate 0.01% (equal to 100 baht per million tax)
 • Value over 75-100 million baht, tax rate 0.03% (equal to million tax 300 baht each)
 • Value in excess of 100-500 million baht, tax rate 0.05% (equal to 500 baht tax per million)
 • Value in excess of 500-1,000 million baht, tax rate of 0.07% (Equivalent to tax of 700 baht per million)
 • Value of 1,000 million baht and up, tax rate of 0.10% (equal to tax of 1,000 baht per million)

*In the case of an individual who is engaged in agriculture Not subject to tax in the first 3 years enforced by law
* From the 4th year onwards, exemption of 50 million baht for the first area / local administrative organization

Tax rate from 2020-2022

 • People doing farming are not subject to land tax.

Tax rates from 2023 onwards

 • People who farm on land with a value of not more than 50 million baht are exempt from tax.
 • In the case of land with a value of more than 50 million baht, a tax of not more than 0.15%

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

ควรจะซื้อเท่าไรดีถึงได้ประโยชน์ทางภาษีมากที่สุด

ควรจะซื้อเท่าไรดีถึงได้ประโยชน์ทางภาษีมากที่สุด

ควรซื้อ (ลงทุน) ให้เต็มเท่าที่ได้รับสิทธิรับประโยชน์ทางภาษีตามเงื่อนไขทางภาษีที่กฏหมายกำหนด

 • LTF สามารถลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้ แต่ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
 • RMF สามารถลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้ แต่เมื่อรวมกับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และเงินประกันแบบบำนาญแล้วต้องไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดคือ 500,000 บาท

สำหรับ LTF ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่ <= 15% ของเงินได้ และ <= 500,000 บาท

แต่ RMF อาจจะสับสน เพราะนอกจาก <= 15% ของเงินได้แล้วอย่าลืมว่าสิทธิ์ประโยชน์รวมทางภาษีของ กบข. + สำรองเลี้ยงชีพ + RMF + ประกันชีวิตบำนาญ ต้อง <= 500,000 บาทด้วย

หากยังงง และสับสนกับเรื่องนี้อยู่ เดี๋ยวเราจะมาอธิบายตัวอย่างให้ดูกัน

ถ้าเราเปลี่ยนการซื้อหน่วยลงทุนเดิม (ตารางช่องแรกลงทุนบางส่วน) ซื้อ 30,000 บาท เราต้องเสียภาษี 6,500 บาทเป็นซื้อสูงสุดตามเงื่อนไข (ตารางช่องที่ 2 ลงทุนเต็มสิทธิ) คือ 15% ของเงินได้เท่ากับ 60,000 บาท เราจะเสียภาษีแค่ 5,000 บาท สามารถประหยัดภาษีได้เพิ่มอีก 1,500 บาท

ควรจะซื้อเท่าไรดีถึงได้ประโยชน์ทางภาษีมากที่สุด

ควรจะซื้อเท่าไรดีถึงได้ประโยชน์ทางภาษีมากที่สุด

How much should I buy to get the most tax benefit?

Should buy (invest) as full as is entitled to tax benefits according to the tax conditions specified by law

 • LTF can be reduced up to a maximum of 15% of the money but not more than 500,000 baht.
 • RMF can deduct up to 15% of the income but when combined with provident fund Government Pension Fund And the pension insurance must not exceed the specified amount of 500,000 baht
  For LTF, it’s not too complicated <= 15% of income and <= 500,000 baht

But RMF may be confused because aside from <= 15% of the income, don’t forget that the GPF’s tax benefits + provident fund + RMF + pension life insurance must also be <= 500,000 baht.

If still confused and confused about this Let us explain the example to you.

If we change the purchase of the original investment units (Table of the first channel, partial investment) to buy 30,000 baht, we have to pay 6,500 baht tax as the maximum purchase according to the conditions (Table Box 2, full investment rights) is 15% of the income equal to 60,000 baht. We will pay tax of only 5,000 baht, can save an additional 1,500 baht

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

ความสัมพันธ์ของระดับความเสี่ยงกับผลตอบแทน

ความสัมพันธ์ของระดับความเสี่ยงกับผลตอบแทน 

 • ถ้ารับความเสี่ยงได้มาก ก็เลือกกองทุนที่ลงทุนในหุ้นเต็มที่เพื่อผลตอบแทนมากขึ้น
 • ถ้ารับความเสี่ยงได้บ้าง ก็เลือกกองทุนที่ลงทุนในหุ้นบางส่วนที่เหลืออาจเป็นตราสารหนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ก็ต้องยอมรับ ว่าผลตอบแทนจะไม่เท่ากับกองทุนที่ลงทุนในหุ้นนั้นๆ นิดหน่อย
 • ถ้ารับความเสี่ยงไม่ได้เลย ซื้อเพื่อต้องการลดหย่อนภาษีเป็นหลัก ก็ต้องเลือกกองทุนที่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันผวนของตลาดหุ้นไว้ โดยดูสัดส่วนของการลงทุนว่า มีน้ำหนักไปทางไหนและระดับการป้องกันความเสี่ยง

หากใครไม่ทราบว่าจะวัดความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตัวเองอย่างไรดี วันนี้มีเกณฑ์คร่าวๆ มาบอก

 • วัยเริ่มทำงาน เหมาะกับกองทุน LTF ที่มีนโยบายการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อเน้นสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน เช่น ลงทุนในหุ้นที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูง กองทุนประเภทนี้ให้ผลตอบแทนสูง แต่ก็มีโอกาศขาดทุนสูงเช่นกัน
 • วัยกลางคน เหมาะกับกองทุนที่มีความเสี่ยงปานกลางไปจนถึงค่อนข้างสูง เช่น ลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือเลือกลงทุนในหุ้นไม่เกินร้อยละ 70 ที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้
 • วัยก่อนเกษียณ เหมาะกับกองทุนรวม LTF ที่มีความเสี่ยงไม่มากนัก เช่น LTF ที่มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงจากหุ้น

ก่อนตัดสินใจลงทุนอย่าลืมถามเจ้าหน้าที่ก่อนว่า กองทุนที่เราเลือกอยู่ในกลุ่มไหน ความเสี่ยงระดับใดและถามตัวเองว่ารับความเสี่ยงนั้นได้หรือปล่าว และนี่คือ ความสัมพันธ์ของระดับความเสี่ยงกับผลตอบแทน

ความสัมพันธ์ของระดับความเสี่ยงกับผลตอบแทน

The relationship of risk level and return

 • If taking a lot of risk Choose funds that invest in stocks fully for more return
 • If able to accept some risks Then choose a fund that invests in some of the remaining stocks, may be debt securities or derivatives, but must accept That the return will not be equal to the fund investing in that stock a little
 • If you can’t take the risk at all Purchased primarily for tax deduction purposes Must choose a fund that has a policy to protect against the risk of stock market fluctuations By looking at the proportion of investment that Where is the weight and the level of risk protection?

If anyone does not know how to measure the risk that suits you better Today, there are rough criteria to say.

 • Adolescent Suitable for LTF funds that have a high risk investment policy. To focus on creating return on investment, such as investing in stocks with high growth rates This type of fund provides high returns. But also has a high chance of loss as well
 • Middle age, suitable for funds with medium to high risk, such as investing in stocks with good fundamentals Or choose to invest in shares of not more than 70 percent, the rest invest in debt
 • Early age Suitable for low-risk LTF mutual funds, such as LTFs that invest in derivatives to reduce risk from stocks

Before making an investment decision, don’t forget to ask the staff first that Which fund do we choose? What level of risk and ask yourself if you can accept that risk? And this is the relationship between risk levels and rewards

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

การวางแผนที่จะลดหย่อนภาษี

การวางแผนที่จะลดหย่อนภาษี

ลองคิดดูว่า การวางแผนที่จะลดหย่อนภาษี นั้นสำคัญขนาดไหนถ้าคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ต้องคอยวางแผนเรื่องการเงิน และเราก็จำเป็นจะต้องซื้อประกันชีวิตอยู่แล้ว ถ้าเราเป็นอะไรไปขึ้นมาครอบครัวของเราจะไม่ได้มาลำบากที่หลัง แต่ถ้าเราไม่มีการวางแผนที่ดี มันก็อาจก่อให้เกิดการเสียโอกาศและคนที่ลำบากต่อไปก็คือครอบครัวของเรา

สมมุติว่าปีนึงเราจ่ายเบี้ยประกัน 120,000 บาทสำหรับความคุ้มครองจากประกันชีวิต แต่ว่าเบี้ยประกันชีวิตที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ (ตามประกาศของกรมสรรพากร) นั้นไม่เกิด 100,000 บาทเท่านั้น ก็แปลว่าเบี้ยประกันชีวิตส่วนเกิดอีก 20,000 บาทจะไม่ได้รับสิทธิ์ลดหย่อยภาษี เราก็จะเสียไปฟรีๆ แต่ถ้าเรามีการวางแผนภาษีที่รอบครอบขึ้น

ก็อาจจะซื้อประกันชีวิตที่จ่ายเบี้ยประกันเพียง 100,000 บาทแล้วอีก 20,000 บาทก็ไปซื้อประกันชีวิตแบบบำนาญแทน ก็จะทำให้ลดหย่อนภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยขึ้นแถมยังได้ภาษีคืน และเหลือเงินออมมากขึ้นด้วยซ้ำในเมื่อเงินเราของที่มีอยู่นั้นจำกัด

ดังนั้นเราต้องบริหารการเงินให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ การวางแผนที่จะลดหย่อนภาษี จะช่วยให้เราบริหารเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ถ้าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องหาเงินเลี้ยงดูครอบครัว ยังไงก็ต้องทำประกันชีวิตเพื่อเตรียมหลักประกันให้กับครอบครัวของเราอยุ่แล้ว แต่จะดีกว่าไหมถ้าเราต้องจ่ายเบี้ยประกันชีวิต เพื่อคุ้มครองครอบครัวที่เรารัก

การวางแผนที่จะลดหย่อนภาษี

Planning for tax deduction

Imagine that the plan to reduce the tax How important is it if you are the head of the family that needs to make financial plans? And we already need to buy life insurance If we were to rise up, our family would not have difficulty coming after. But if we don’t have good plans It may cause the opportunity to lose and the next difficult person is our family.

Let’s say that one year we paid 120,000 baht for insurance coverage from life insurance. But life insurance premiums that are tax deductible (According to the Revenue Department announcement) that is not only 100,000 baht, which means that life insurance premiums for another 20,000 baht will not be entitled to tax cuts. We will lose for free. But if we have a comprehensive tax planning

May buy life insurance that pays only 100,000 baht in insurance premiums and another 20,000 baht to buy pension life insurance instead Will make the full reduction of the tax, plus the tax return And even more savings, when our money is limited

Therefore, we must manage finances to the best of our ability, planning to reduce taxes. Will help us manage money more efficiently If we are the head of the family, we must raise money to support the family. However, we have to have life insurance to prepare collateral for our family already. But would it be better if we had to pay life insurance premiums? To protect the family we love

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

ภาษีที่นักธุรกิจควรรู้จัก

วันนี้เราจะมาแนะนำ ภาษีที่นักธุรกิจควรรู้จัก ในปี 2563 นี้

ภาษีเป็นอาการปวดตับสำหรับคนจำนวนมากโดยเฉพาะผู้ประกอบการในยุคนี้ต้องปวดหัวกับภาษี สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้นี้พวกเขาจำเป็นต้องได้รับรู้ภาษีมากขึ้นกว่าเดิม เพราะภาษีนั้นมีความสำคัญไม่ต้องการให้เจ้าของธุรกิจสมาร์ทต้องล้มตายบนม้าตัวนี้

1.ภาษีเงินได้นิติบุคคล

เป็นภาษีที่เรียกเก็บจาก บริษัท ที่มีหน้าที่ต้องจ่ายภาษีตามกฎหมายสำหรับภาษีประเภทนี้จะถูกเรียกเก็บกับผู้ประกอบธุรกิจที่จดทะเบียนธุรกิจในรูปแบบของ บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนหมายความว่าธุรกิจของเรามีภาระผูกพันอย่างแน่นอน จ่ายภาษีประเภทนี้มีการคืนภาษีนิติบุคคลสองประเภทคือ PND 50

2.ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ภาษีนี้ฟังเป็นภาษาที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ในคำง่าย ๆ ก็คือภาษีที่ถูกหักออก “ล่วงหน้า” หมายความว่าเราสามารถเรียกร้องภาษีประเภทนี้ได้ ตามกฎหมายกำหนดให้ผู้ที่จ่ายเงินให้กับธุรกิจของเราหรือหุ้นส่วนของเราที่ซื้อจากเรามีหน้าที่ในการลดหย่อนภาษีเมื่อได้รับเงินซึ่งเป็นไปตามประเภทของรายได้และตามอัตราภาษีที่ระบุ

3.ภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำหรับ VAT นี้ผู้คนจำนวนมากจะรู้สึกว่าอยู่ใกล้เพราะเราซื้อของกินเราต้องจ่ายภาษีประเภทนี้โดยอัตโนมัติ สำหรับนักธุรกิจภาษีนี้เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากมูลค่าที่เพิ่มโดยนักธุรกิจ หรือให้บริการประเภทต่าง ๆ

4.ภาษีธุรกิจเฉพาะ

สำหรับภาษีประเภทนี้จะถูกจัดเก็บในธุรกิจเฉพาะตามชื่อ ภาษีที่นักธุรกิจควรรู้จัก ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ร้านจำนำอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ ใครก็ตามที่ไม่ได้ทำกิจกรรมที่ต้องเสียภาษีประเภทนี้สามารถข้ามได้

5.อากรแสตมป์

สำหรับอากรแสตมป์ดูเหมือนว่าค่าใช้จ่ายจะไม่เล็ก แต่จัดเป็นภาษีประเภทอื่นจะถูกเรียกเก็บเมื่อมีเครื่องมือระหว่าง บริษัท 28 ประเภทตามที่ระบุไว้ในรายการอากรแสตมป์ซึ่งจะใช้เครื่องหมายกากบาทเพื่อระบุการใช้ตราประทับดังกล่าว

ภาษีที่นักธุรกิจควรรู้จัก

Today we will introduce Taxes that business people should know in 2020.

Taxes are a pain in the liver for many people, especially entrepreneurs of this age who have a headache with taxes. For those without this knowledge, they need to get to know more taxes than before. Because that tax is important, doesn’t want smart business owners to die on this horse.

1. Corporate income tax

It is a tax levied on companies that are obligated to pay tax according to the law. For this type of tax, it will be levied on a registered business operator in the form of a company or partnership, meaning that our business has certain obligations. Paying this type of tax, there are two types of corporate tax returns, PND 50.

2. Withholding tax

This tax sounds in the legal language, but in simple words the tax is deducted. “Advance” means that we can claim this type of tax. As required by law, people who pay money for our business or our partners who buy from us are obligated to reduce their taxes when they receive money, which is in accordance with the type of income and at the specified tax rate.

3. VAT

For this VAT, a lot of people will feel close because we buy food. We have to pay this type of tax automatically. For businessmen, this tax is taxed on the value added by businessmen. Or provide different types of services.

4. Specific business tax

This type of tax is levied on specific businesses by name, such as commercial banks, pawn shops, real estate, etc. Anyone who does not do this type of taxable activity can skip it.

5. Stamp duty

As for stamp duty, it seems that the cost is not small. But is classified as another type of tax, will be charged when there are 28 types of equipment between companies as specified in the stamp duty list, which will use the cross sign to indicate the use of the said stamp.

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

เช็คสิทธิลดหย่อนภาษี

ในแต่ละปียังมีคำถามมากมายสำหรับผู้เสียภาษี ” เช็คสิทธิลดหย่อนภาษี ” เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ช่วยให้คุณจ่ายน้อยลงเมื่อคำนวณภาษีหรืออาจจะช่วยให้เราได้รับเงินคืนภาษีมากขึ้นเช่นกัน
ดังนั้นในแต่ละปีเราต้องรู้ว่าสิทธิในการหักภาษีที่เปลี่ยนไปคืออะไร

และสิทธิพิเศษใดบ้างที่สามารถลดลงได้? เพื่อที่จะวางแผนและใช้สิทธิในการตอบสนองความต้องการและช่วยชำระภาษีซึ่งเป็นราคาที่ถูกกว่าในปัจจุบัน

 1. เบี้ยเลี้ยงส่วนบุคคลและครอบครัวการหักเงินส่วนบุคคลสามารถหัก 60,000 บาทต่อคนทันทีที่ยื่นแบบฟอร์มรายได้ เช็คสิทธิลดหย่อนภาษี
 2. การหักลดหย่อนจากคู่สมรสที่ไม่มีรายได้ 60,000 บาท ที่สำคัญคู่สมรสของเราจะต้องจดทะเบียนสมรสเท่านั้น และอีกฝ่ายจะต้องไม่มีเงินหรือเพียงคำนวณภาษีในเวลาเดียวกัน (ไม่ใช่แต่ละคนส่ง)
 3. ค่าเลี้ยงดูบุตรสามารถ 30,000 บาทต่อคน
 4. การยกเว้นบุตรคนที่ 2 และเกิดตั้งแต่ปี 2561 จะได้รับเงินเพิ่มอีก 60,000 บาทซึ่งเป็นนโยบายส่งเสริมคนไทยให้มีลูกมากขึ้น
 5. ค่าธรรมเนียมฝากครรภ์และค่าธรรมเนียมการคลอดบุตรหักได้มากถึง 60,000 บาทต่อปีซึ่งหากภริยาไม่มีรายได้สามีสามารถนำค่าใช้จ่ายจริงมาลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน
 6. การสนับสนุนจากผู้ปกครองจะต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไปแต่ละ 30,000 บาทสูงสุด 4 คน (รวมถึงผู้ปกครองของคู่สมรส) แต่ถ้าพี่น้องและพี่น้องของเราได้ใช้สิทธิแล้วเราจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ที่นี่
เช็คสิทธิลดหย่อนภาษี

Check tax deduction rights

There are still many questions for taxpayers each year. “Tax deduction check” is a tax benefit that helps you pay less when calculating taxes or it may also help us get more tax refunds.
Therefore, each year we need to know what the right to withhold taxes is.

And which special privileges can be reduced? In order to plan and exercise the right to meet needs and help pay taxes which are cheaper today.

 1. Personal and family allowances Personal deductions can be deducted 60,000 baht per person as soon as filing an income form. Check the tax deduction rights
 2. Deduction from a spouse with no income of 60,000 baht. Importantly, our spouses must register their spouse only. And the other party must not have money or just calculate taxes at the same time (Not each person sent)
 3. Child support can be 30,000 baht per person.
 4. 2nd child waiver and born from 2018 will receive an additional 60,000 baht which is a policy. Encourage Thai people to have more children.
 5. Antenatal fees and childbirth fees are deductible up to 60,000 baht per year. If the wife does not have income, the husband can also use the actual expenses to reduce the tax < / li>
 6. Parental support must The last 60 years, each 30,000 baht up to 4 people (including parents, spouses), but if the brothers and sisters of our rights, we will not be able to use it here .

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

มาตรการลดหย่อนภาษี ซื้อบ้านหลังแรก

มาตรการลดหย่อนภาษี ซื้อบ้านหลังแรก

รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นตลาดที่อยู่อาศัยผ่านการลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับผู้ซื้อบ้านครั้งแรกในราคาไม่เกิน 5 ล้านบาทภายในสิ้นปีนี้ ซื้อบ้านหลังแรก

ซึ่งจะลดค่าใช้จ่ายในการซื้อบ้านอย่างมากตามอัตราภาษีเงินได้ของผู้ซื้อแม้ว่าบ้านที่ต่ำกว่า 5 ล้านบาทคิดเป็น 80% ของที่อยู่อาศัยที่มีขายในปัจจุบัน แต่ EIC ประเมินว่าผลบวกของมาตรการที่อยู่อาศัย ตลาดอาจไม่สำคัญเนื่องจาก

 1. เงื่อนไขของมาตรการถูก จำกัด ให้กับผู้ซื้อบ้านหลังแรก
 2. ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีน้อยลงและมีระยะเวลาสั้นกว่าที่รัฐบาลเคยทำในอดีต
 3. ความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อจำนองของสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจากเกณฑ์ LTV ใหม่
 4. หนี้ครัวเรือนที่สูงในขณะที่รายได้ของครัวเรือนอยู่ในระดับต่ำ

อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการอาจใช้เวลานี้ในการออกโปรโมชั่นเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการซื้อบ้านของกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากมาตรการ คราวนี้เพื่อเร่งการกระจายตัวของที่อยู่อาศัยที่ขายไม่ออก

รัฐบาลออกมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมที่อยู่อาศัยของตนเอง ผ่านการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับการซื้อที่ดินและบ้านหรืออาคารชุดที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาทโดยมีการหักลดหย่อนตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

ทั้งนี้เฉพาะผู้ลงทะเบียนซื้อ บ้านหลังแรกตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และต้องมีกรรมสิทธิ์อย่างน้อย 5 ปีนับจากวันลงทะเบียนในการนี้รัฐบาลคาดการณ์ว่ารัฐบาลจะเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลประมาณ 1,350 ล้านบาท

ซื้อบ้านหลังแรก

Tax relief measures Buy the first house

The government has launched measures to stimulate the housing market through income tax deduction for first time homebuyers at a price not over 5 million baht by the end of this year. Buy the first house.

This will significantly reduce the cost of buying a home according to the buyer’s income tax rate. Although houses under 5 million baht account for 80% of the homes currently available for sale, the EIC estimates that the positive result of the measure Residence The market may not be important because

 1. Conditions of the measure are limited to the first home buyer.
 2. Receive fewer tax benefits and are shorter than the government did in the past.
 3. Stricter mortgage lending by financial institutions Increased especially from the new LTV threshold.
 4. High household debt while low household income

However, entrepreneurs may use this time to issue additional promotions to increase the incentive to buy a home for a group that benefits from the measures. This time, to speed up the distribution of unsold housing.

The government issued tax measures to promote their own residences. Through personal income tax deduction for the purchase of land and houses or condominiums with a value not exceeding 5 million baht, with a deduction based on the actual amount paid but not more than 200,000 baht.

This is only for registered users. The first house from April 30, 2019 to December 31, 2019 and must have ownership for at least 5 years from the date of registration. In this regard, the government estimates that the government will pay personal income tax of approximately 1,350 million baht.

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น