เลือกลงทุน LTF กองไหนดี ?

เลือกลงทุน LTF กองไหนดี ?

เมื่อเราตัดสินใจจะซื้อ LTF กันแล้ว คำถามต่อไปที่มักจะถามกันมากก็คือ แล้วจะซื้อกองทุนไหนดีมีเยอะแยะไปหมดเราควร เลือกลงทุน LTF กองไหนดี ?

 1. เลือกกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนที่เหมาะกับตัวเอง ถึงแม้ว่า LTF จะเป็นการลงทุนในหุ้น ทำให้เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงแต่ภายใน LTF เองก็ยังแบ่งเป็นความเสี่ยงสูงกับความเสี่ยงสูงมาก โดยดูได้จากนโยบายสัดส่วนการลงทุนที่ได้อธิบายไปในหัวข้อก่อนหน้านี้ ดังนั้นก่อนที่เราจะเลือกกองทุน เราควรจะต้องตอบให้ได้ก่อนว่า เราสามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับไหน และต้องการผลตอบแทนมากแค่ไหน
 2. เลือกตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล เพราะ LTF มีทั้งแบบจ่ายเงินปันผลและไม่จ่ายเงินปันผล เราอาจจะเลือก LTF โดยดูจากนโยบายการจ่ายเงินปันผลประกอบไปด้วยเพราะหากเลือกแบบจ่ายเงินปันผลก็จะได้เงินคืนระหว่างการลงทุนเหมือนเราได้เงินลงทุนคืนมาบ้าง แต่เงินปันผลได้รับต้องเสียภาษีด้วย หากเลือกแบบไม่จ่ายเงินปันผล ถึงแม้จะไม่ได้รับเงินคืนระหว่างการลงทุนก็ตาม แต่เมื่อขายหน่วยลงทุนแล้วจะได้รับผลตอบแทนแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่เสียภาษีเลย
 3. เลือกกองทุนที่มีผลการดำเนินงานดี หลังจากเลือกกองทุนที่น่าสนใจประมาณ 4-5 ตัวตามระดับความเสี่ยงที่เรารับได้แล้ว ต่อจากนั้นเราก็ต้องมาเปรียบเทียบดูผลการดำเนินงานของกองทุนเหล่านั้นซัก 4-5 ปีย้อนหลัง เพราะ LTF เป็นการลงทุนระยะยาว เพื่อคงรักษาสิทธิทางภาษีไว้อีกประมาณ 4-5 ปีถึงจะขายได้

เลือกลงทุน LTF กองไหนดี ?

When we decide to buy LTF, the next question that is often asked is: And which fund to buy? There are many. Which LTF should we choose?

 1. Choose a fund that has an investment policy that is right for you, even if LTF is investing in stocks. Make it a high-risk investment, but the LTF itself is still divided into high-risk and very high-risk. By looking at the investment proportion policy described in the previous section Therefore, before we select funds We should have to answer first that What level of risk can we accept?
 2. And how much return is neededChoose according to the dividend policy because LTF has both dividend payment and non-dividend payment. We may choose LTF based on the dividend payment policy as well, because if you choose to pay dividends, you will receive a refund during the investment, as if you have received some investments. But dividends received must also be taxed. If choosing not to pay dividends Even if no refund is received during the investment But after selling the investment units, they will receive full returns and will not pay tax at all.
 3. Choose a fund that has good performance after choosing about 4-5 interesting funds according to the level of risk that we accept. After that, we have to compare the fund’s performance for the past 4-5 years because LTF is a long-term investment. In order to maintain tax rights for another 4-5 years before being able to sell

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

 

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

ส่วนต่างราคาขายกับราคาซื้อจากการขาย LTF RMF

ส่วนต่างราคาขายกับราคาซื้อจากการขาย LTF RMF

กำไรที่ได้จากการขาย LTF RMF ที่ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กฏหมายกำหนด จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำมารวมเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษี แต่เราต้องนำไปแสดงให้กรมสรรพากรรับรู้ด้วย โดยการนำกำไรที่ได้จากการขายไปกรอกในแบบฟอร์ม

ในปีที่เราขาย LTF RMF การยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต เราต้องเลือกรายการเงินได้พึงประเมินมาตราที่ 40(8) ที่หน้าจอแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ฯ หัวข้อที่ 2 เลือกเงินได้/ลดหย่อน

หลังจากนั้นที่หัวข้อ 3 บันทึกเงินได้ ให้เรากรอกรายละเอียดจำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ราคาทุน เงินส่วนต่างให้ครบถ้วน ส่วนต่างราคาขายกับราคาซื้อจากการขาย LTF RMF

กรณีขายคืนแบบถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กฏหมายกำหนด ต้องนำกำไรไปกรอกในช่องยกเว้นกำไรส่วนนี้จะไม่ถูกนำมาคำนวณภาษี แต่ถ้าหากเป็นการขายแบบผิดเงื่อนไขภาษี กำไรที่ได้รับจะไม่ถูกยกเว้น เราต้องกรอกกำไรที่ได้นั้นในช่องไม่ยกเว้น และกำไรส่วนนั้นจะถูกนำไปรวมเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษี

เอกสารที่ต้องใช้เพื่อให้ได้ค่าลดหย่อน

 •  สำหรับ LTF ต้องใช้หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
 • ส่วน RMF ต้องใช้หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ส่วนต่างราคาขายกับราคาซื้อจากการขาย LTF RMF

The profit from the sale of LTF RMF that has been correctly and completely complied with the law. Will be exempted from the need to include as income for tax purposes But we have to show it to the Revenue Department too By taking the profit from the sale to fill in the form

In the year that we sold LTF RMF, online filing We have to select income items that should be assessed Article 40 (8) on the income tax returns screen. Topic 2 Choosing income / reduction

After that, section 3 can save money Allow us to fill in details of the amount of the redemption price, the cost of funds, the difference in sales price, the difference between the selling price and the purchase price from the sale of LTF RMF.

In the event that the sale is completed correctly according to the conditions stipulated by law Must bring profit in the exemption box, this part of the profit will not be included in the tax calculation But if the sale is in violation of tax conditions The profits received will not be excluded. We must fill in the profit in the box, not an exception. And that portion of profits will be included as income for tax purposes

Documents that must be used to obtain a deduction
For LTF, a certificate of purchase of investment units in long-term equity funds must be used
RMF requires a certificate of purchase of a unit trust in a Retirement Mutual Fund.

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

 

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

SSF สำหรับนักออมรุ่นใหม่

SSF สำหรับนักออมรุ่นใหม่

“สิทธิการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” ก่อนหน้านี้ LTF และ RMF สามารถหักได้ 15% เท่ากัน แต่ตั้งแต่ปลายปี 2562 เป็นต้นไปสิทธิในการลดหย่อนภาษีของ LTF จะสิ้นสุดลงทันที สิทธิในการลดหย่อนภาษีของ RMF เพิ่มขึ้นเป็น 30% เมื่อรวมกับการหักเงินกองทุนเกษียณอายุอื่น ๆ ไม่เกิน 500,000 บาท เช่นเดียวกับ SSF ใหม่ แต่สิทธิ์การลดหย่อนภาษีของ SSF อาจสูงถึง 30% แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

อีกสิ่งที่ ‘ผู้รักษาใหม่’ ให้ความสำคัญคือ “ช่วงเวลาการถือครอง” ซึ่ง LTF กำหนดจะถือครอง 7 ปีตามปฏิทินปีหมายความว่าระยะเวลาการถือครองจริงอาจไม่สั้นเท่ากับ 7 ปี มากกว่า 5 ปี แต่สำหรับ SSF ระยะเวลาถือครองจะขยายเป็น 10 ปีเต็มนับจากวันต่อวันในขณะที่ RMF สามารถแลกได้เมื่อนักลงทุนมีอายุอย่างน้อย 55 ปี SSF สำหรับนักออมรุ่นใหม่

ดังนั้นเมื่อ LTF สิ้นสุดสิทธิประโยชน์การหักภาษีในปี 2562 และ ‘ผู้มาใหม่’ หลังจากเห็นความแตกต่างอย่างคร่าวๆระหว่าง SSF และ RMF ทีมข่าวพิเศษจะพาคุณไปทำความรู้จักและเรียนรู้ 2 กองทุนที่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ใน เข้าใจกองทุน SSF “กับรศ. ดร. พรอนงค์บุตรศรตระกูลหัวหน้าฝ่ายการธนาคารและการเงินคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SSF สำหรับนักออมรุ่นใหม่

SSF For the new generation of savings

“Personal income tax deduction rights” Previously, LTF and RMF were able to deduct 15% equally, but from the end of 2019 onwards, the rights to LTF’s tax deductions will immediately expire. RMF tax deduction rights increase to 30% when combined with other retirement fund deductions up to 500,000 baht. Like the new SSF, SSF tax deductions may be up to 30% but not more than 200,000 baht

Another thing ‘New Keeper’ featured as “Holding period” which LTF determines to hold for 7 years in the calendar year means that the actual holding period may not be as short as 7 years rather than 5 years, but for SSF the tenure will be extended to 10 full years from Day-to-day, while RMF can be redeemed when investors are at least 55 years old. SSF for new-age savers.

So when LTF ends tax deduction benefits in 2019 and ‘newcomers’ after seeing the rough differences between SSF and RMF, the special news team will take you to get to know and learn the 2 funds that can be used. Tax deduction in understanding the SSF Fund “and Assoc. Prof. Dr. Pornanong Butsorntrakul, Head of Banking and Finance, Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University.

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

ข้อดีข้อเสียกองทุน SSF กองทุนลดหย่อนภาษี

ข้อดีข้อเสียกองทุน SSF

ข้อดี

 1. มีกองทุน SSF ใหม่ที่จะช่วยลดภาษี หลังจากครั้งแรกที่หลายคนคิดว่าอาจจะไม่มีอะไรมาแทนที่นโยบายใหม่ของรัฐบาลถือว่าเป็นบวก
 2. SSF สามารถลงทุนในทรัพย์สินทุกประเภท ประเด็นนี้ถือว่าเป็นข้อดีสำหรับ SSF เพราะจะช่วยลดปัญหาที่ LTF ต้องลงทุนในหุ้นเป็นหลัก การกระจายของสินทรัพย์อื่น ๆ มีความคล่องตัว สามารถนำไปใช้กับแผนทางการเงินต่างๆและเลือกระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
 3. เพดานการซื้อของ SSF และ RMF ไม่เกิน 30% ของเงิน ประเมินเพดานที่นี่ สิ่งนี้จะช่วยให้คนที่มีรายได้ต่ำสามารถเข้าถึงการลดลงได้ ภาษีเพิ่มขึ้นก่อนหน้านี้เพื่อลดภาษี LTF หรือ RMF อย่างเต็มที่เราต้องมีรายได้ประมาณ 3,333,333 บาท เพดานนี้จะลดลงเหลือ 666,666 บาทสำหรับกองทุน SSF และ 1,666,666 บาทสำหรับกองทุน RMF เท่านั้น
 4. ทั้ง SSF และ RMF ไม่มีข้อกำหนดขั้นต่ำในการซื้อ สามารถช่วยลดภาระการจ่ายเงินในช่วงที่มือแน่น

ข้อเสีย

 1. SSF ถือครองนานถึง 10 ปีนับจากวันที่ซื้อหรือ 10 ปีเต็มซึ่งแตกต่างจาก LTF ที่ถือ 7 ปีปฏิทินหรือสามารถใช้กลอุบายเพียง 5 ปี ระยะเวลาที่นานขึ้นดังนั้นครึ่งหนึ่งของการคืนภาษีโดยเฉลี่ยต่อปีตัวอย่างเช่นหากเรามีฐานภาษี 30% LTF
 2. ถือเป็นเวลา 5 ปีเศษส่วนจะได้รับผลตอบแทนเพิ่มเติมประมาณ 6% ต่อปีในขณะที่ SSF ถือ 10 ปี จะได้รับผลตอบแทนเพิ่มเติมเพียง 3% ต่อปี สามารถซื้อลดภาษีจาก LTF 500,000 บาทเหลือเพียง 200,000 บาทใน SSF สิ่งนี้จะลดจำนวนการลดภาษี
 3. คำนวณการลดหย่อนภาษีสูงสุดระหว่าง SSF และ RMF ในอดีตคำนวณแยกระหว่าง LTF และ RMF ทำให้มีการ จำกัด การหักภาษีสูงสุดจาก 1,000,000 บาทเหลือเพียง 500,000 บาท
ข้อดีข้อเสียกองทุน SSF

ข้อดีข้อเสียกองทุน SSF

Advantages

 1. Has a new SSF fund that will help reduce taxes After the first time, many people think that there may be nothing to replace the new government policy is considered positive.
 2. SSF can invest in all types of assets. This is considered a plus for SSF as it will mainly reduce the problems LTF has to invest in stocks. The distribution of other assets is streamlined. Can apply to various financial plans and choose the risk level that is appropriate for each person
 3. The purchase ceiling of SSF and RMF is not more than 30% of the ceiling assessment here. This will help people with lower incomes reach the reduction. Previous tax increases. To fully reduce LTF or RMF taxes, we have to earn around 3,333,333 baht. This ceiling will be reduced to 666,666 baht for SSF funds and 1,666,666 baht for RMF funds only.
 4. Both SSF and RMF has no minimum purchase requirements. Can help reduce payment burdens during tight hands.

Disadvantage

 1. SSF holds for up to 10 years from the date of purchase or 10 full years. Unlike LTF holding 7 calendar years or can use tricks only 5 years, the duration is longer, therefore half of the returns Average tax per year. For example, if we have a 30% LTF tax base
 2. considered for 5 years, fractions will receive an additional return of around 6% per year while SSF holds 10 years will result Additional compensation of only 3% per year. Can buy tax reduction from LTF. 500,000 baht to just 200,000 baht in SSF. This will reduce the amount of tax cuts.
 3. Calculate the maximum tax deduction between SSF and RMF. In the past, separate calculations between LTF and RMF resulted in a maximum tax deduction from 1,000,000 baht to just 500,000 baht.

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

วิธีการเลือกซื้อ RMF

 วิธีการเลือกซื้อ RMF หลักเกณฑ์ที่สำคัญของการลงทุนใน RMF เพื่อให้ได้สิทธิ์ประโยชน์ทางภาษีมีอยู่หลายข้อ จะอธิบายได้โดยวิธีการเลือกซื้อโดยใช้หลักเกณฑ์เป็นหลัก ดังนี้

1.ห้ามขายหน่วยลงทุนก่อนอายุ 55 ปี และต้องลงทุนมาไม่น้อยกว่า 5 ปี วิธีการเลือกซื้อ RMF ต้องคิดเสมอว่าการลงทุนนี้เป็นการลงทุนระยะยาว ดังนั้นก่อนจะซื้อกองทุน เราควรดูความน่าเชื่อถือของ บลจ. นั้น และดูผลการดำเนินงานย้อนหลังของ RMFได้จากภาคผนวก

2.ต้องซื้อหน่วยลงทุน RMFทุกปี (ห้ามหยุดซื้อเกิน 1 ปีติดต่อกัน) วิธีการเลือกซื้อ อย่าลืมใช้หลักการกระจายความเสี่ยง “อย่าใส่ไข่ไว้ในตะกร้าแค่ใบเดียว” ในการซื้อแต่ละปี เราไม่จำเป็นต้องซื้อจาก บลจ. เดิมและไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF กองเดิม เราอาจจะใช้วิธีกระจายความเสี่ยง โดยซื้อ RMFแต่ละปีที่มีระดับความเสี่ยงต่างกันก็ได้

3.สุดท้ายเราควรเลือก RMFที่เหมาะสมกับตัวเรา โดยถามตัวเองว่ารับความเสี่ยงได้มากแค่ไหน เพราะ RMFมีนโยบายที่หลากหลายตั้งแต่ความเสี่ยงต่ำจนถึงความเสี่ยงสูง จึงควรเลือกกองทุนที่เรารับความเสี่ยงได้ เช่น ถ้าการออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณของเรามีเพียง RMFอย่างเดียว เราก็ควรเลือก RMFที่มีความเสี่ยงต่ำ

 แต่ถ้าการออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณของเรามีอย่างอื่นด้วย เช่น มีประกันชีวิตแบบบำนาญ หรือมีเงินฝากประจำอยู่ด้วย เราก็อาจจะเลือก RMFที่มีความเสี่ยงสูง

วิธีการเลือกซื้อ RMF

How to buy RMFThere are several important criteria for investing in RMFto get tax privileges. Will be explained by the method of buying using the main principles as follows

1. Do not sell investment units before the age of 55 and must have invested at least 5 years. How to buy Must always think that this investment is a long-term investment Therefore, before buying a fund We should look at the credibility of that asset management company and see RMF’s past performance from the appendix.

2. Must buy RMFinvestment units every year (Do not stop buying more than 1 consecutive year) How to buy Don’t forget to use risk diversification principles. “Don’t put just one egg in the basket” for each purchase. We do not need to buy from the same asset management company and do not need to buy the same fund. We may use the risk diversification method by buying RMF each year with different risk levels.

3. Finally, we should choose a suitable RMFfor us. Ask yourself how much risk you can accept because RMFhas a wide range of policies, from low risk to high risk. Therefore should choose funds that we can take risks. For example, if saving for use in our retirement only has RMF, then we should choose a low-ris RMF.

But if saving money for our retirement, there are other things, such as having pension life insurance Or with a fixed deposit account as well We may choose a high-risk RMF.

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

สรุปสิ่งที่ต้องรู้ก่อนเลือก LTF RMF

สรุปสิ่งที่ต้องรู้ก่อนเลือก LTF RMF

 1. ความน่าเชื่อถือของ บลจ. โดยดูจากผลการบริหารกองทุนที่ผ่านมา
 2. สัดส่วนการลงทุนของกองทุนนั้นๆ เช่น บางกองทุนลงทุนในหุ้นเต็มที่เพื่อผลตอบแทนที่มากที่สุด บางกองทุนลงในหุ้น 70% อีก 30% ลงทุนในอนุพันธ์ ทำให้ผลตอบแทนน้อยกว่าแต่จะมีความเสี่ยงน้อยลงด้วย หรือบางกองทุนของ RMF ลงทุนในตราสารหนี้เพื่อให้มีความเสี่ยงน้อย
 3. นโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน เช่น ลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่เท่านั้น เลือกหุ้นลงทุนไม่เกิน 10 ตัว ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ลงทุนในตราสารหนี้ เป็นต้น
 4. ผลการดำเนินงานของกองทุนนั้นเปรียบเทียบกับกองทุนอื่นตั้งแต่ปีที่จัดตั้งกองทุนถึงปัจจุบัน
 5. นโยบายการจ่ายเงินปันผล มีการจ่ายเงินปันผลหรือไม่
 6. นโยบายการซื้อ/ขาย สับเปลี่ยนกองทุน เช่น ระยะเวลาการได้เงินหลังจากคำสั่งขาย การสับเปลี่ยนกองทุนใช้ระยะเวลากี่วัน
 7. การเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น มีค่าใช้จ่ายในการสับเปลี่ยนกองทุนหรือไม่
 8. ความสะดวกในการเดินทางไปซื้อขาย หรือสับเปลี่ยนกองทุนเช่น บาง บลจ. สามารถซื้อขายทางอินเทอร์เน็ต บาง บลจ. มีบริการซื้อผ่านบัตรเครดิต

สรุปสิ่งที่ต้องรู้ก่อนเลือก LTF RMF

สรุปสิ่งที่ต้องรู้ก่อนเลือก LTF RMF

Summary of things to know before choosing LTF RMF.

 1. Trustworthiness of the fund by looking at past fund management results
 2. The fund’s investment proportion, for example, some funds invest in full shares for the most return Some funds into 70% stock, another 30% invest in derivatives Resulting in less return but with less risk too Or some RMF funds invest in debt securities so that there is less risk
 3. Investment policy of each fund, such as investing in shares of large companies only Choose not more than 10 investment stocks at any given time. Invest in debt securities, etc.
 4. The fund’s performance is compared with other funds from the year the fund was established to the present.
 5. Dividend payment policy Are dividends paid or not?
 6. Buying / Selling Policy Switch funds, for example, how long the payment is received after a sales order How many days does the switching of funds take?
 7. Collection of management fees and other expenses, such as whether there are expenses for switching funds or not.
 8. Ease of travel to buy and sell Or switch funds. For example, some asset management companies are able to trade online. Some asset management companies offer credit card purchasing services.

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

กองทุนรวม

ทั้งสองชื่อเป็น กองทุนรวม ประเภทหนึ่ง LTF คือกองทุนรวม หุ้นระยะยาวส่วน RMF คือ กองทุนรวม เพื่อการเลี้ยงชีพ ที่ได้ยินคนพูดถึงกันบ่อยๆ ก็เพราะเป็นกองทุนรวมที่ซื้อแล้วสามารถนำเงินที่ซื้อมาหักลดหย่อนภาษีประจำปีได้ คนส่วนใหญ่ที่จะวางแผนเรื่องภาษีจึงมักเรียกกองทุนเหล่านี้สั้นๆ ง่ายๆ ว่า ซื้อ LTF RMF

กองทุนรวม คือ เครื่องมือการลงทุนในตลาดทุนตลาดเงินเหมาะสำหรับผู้มีเงินลงทุนน้อยและไม่มีเวดาศึกษาติดดามข้อมูลเพื่อประกอบการคัดสินใจในการลงทุน รวมถึงไม่มีความรู้ ความชำนาญ
ไม่มีประสบการณ์ในการลงทุนด้วย

แม้ว่าการซื้อกองทุนจากหลายๆ บลจ. อาจจะทำให้ยุ่งยากเวลาเสียภาษีบ้าง แต่ก็เท่ากับว่าเราจะได้กระจายความเสี่ยงในการลงทุนด้วย 1 ปีใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้กี่ครั้ง

LTF RMF เป็นกองทุนรวมที่พิเศษกว่ากองทุนรวมอื่นๆ ตรงที่เมื่อซื้อกองทุนรวมนี้แล้วปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร เราสามารถนำจำนวนเงินที่ซื้อกองทุนนี้ไปเป็นค่าลดหย่อนภาษีเงินได้ตามที่กฎหมายกำหนดได้อีกด้วย แต่ถ้าซื้อกองทุนรวมอื่นๆ ไม่สามารถนำมาลดหย่อนได้ สามารถลดหย่อนได้เฉพาะ 2 กองทุนรวม นี้เท่านั้น

กองทุนรวม

Both names are one type of mutual fund. LTF is a long-term equity fund.
RMF is a mutual fund. That is often heard about
Is a fund that has been purchased and can use the money purchased to deduct annual taxes
Most people who are planning tax are therefore simply calling these funds simply buy.
LTF RMF

Mutual Funds are investment tools in the capital market. Money market is suitable for those with small investments and who do not have Vida. Including lack of knowledge and expertise
There is no experience in investing.

LTF RMF is a mutual fund that is more special than other mutual funds. Where when buying this mutual fund and comply with the conditions of the Revenue Department We can also use the amount of money purchased to fund this income tax deduction as required by law But if buying other mutual funds Cannot be deducted Can only deduct 2 funds from this fund

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

1 ปีใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้กี่ครั้ง

 1 ปีใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้กี่ครั้ง

ใน 1 ปีเราสามารถซื้อ LTF RMF ได้บ่อยเท่าที่ต้องการ และสามารถซื้อได้จากหลายๆ ที่ (บลจ.) เงื่อนไขการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีไม่มีกำหนดจำนวนครั้งที่ซื้อ และไม่ได้ห้ามให้ซื้อจากหลายๆ ที่

ที่สำคัญ คือ ตอนที่เรายื่นเสียภาษีประจำปี เราต้องเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐาน (หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ) ให้ครบถ้วนจากมุก บลจ. ทุกครั้งที่ซื้อแล้วจำนวนเงินที่ซื้อกองทุนมาบวกรวมกัน และกรอกในแบบฟอร์มภาษีให้ถูกต้องเมื่อสรรพากรต้องการตรวจสอบเอกสาร เราก็สามารถนำมาแสดงได้ทั้งหมด

แม้ว่าการซื้อกองทุนจากหลายๆ บลจ. อาจจะทำให้ยุ่งยากเวลาเสียภาษีบ้าง แต่ก็เท่ากับว่าเราจะได้กระจายความเสี่ยงในการลงทุนด้วย 1 ปีใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้กี่ครั้ง

เงินปันผลที่ได้จากการขาย LTF ต้องเสียถาษีไหม

ต้องเสียภาษีด้วย แต่เรามีทางเลือก 2 วิธีในการเสียภาษีเงินปันผลนี้

 1. หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้เลย 10% ของจำนวนเงินปันผลที่ได้รับแล้วจบเลย ไม่ต้องนำมารวมเป็นได้ตอนสิ้นปีอีก
 2. นำไปรวมเป็นเงินได้ในปีที่ได้รับปันผล เพื่อคำนวณภาษีเงินได้ตามปกติ
1 ปีใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้กี่ครั้ง

In 1 year, we can buy LTF RMF as often as required. And can be purchased from many places (Asset Management), conditions for the use of tax deduction rights, no limit on the number of purchases And does not prohibit buying from many places

The important thing is when we file an annual tax payment We must collect evidence. (Certificate of purchase of investment units in long-term equity funds Certificate of purchase of investment units in Retirement Mutual Fund) in full from Mook Asset Management every time the purchase amount of the fund is added together And fill out the correct tax forms when the Revenue Department wants to check documents We were able to show it all.

Although buying a fund from many asset management companies may be a hassle when paying taxes. But it means that we will also diversify investment. 1 How many times can the tax deduction benefit be used?

Will dividends on LTF sales be taxed?

Also have to pay taxes But we have two options for paying this dividend tax.

Deduct 10% withholding tax from the amount of dividends received and finish No need to be included at the end of the year again
Be included as income in the year that the dividend is received To calculate income tax as usual

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

เมื่อเกิดกรณีผิดเงื่อนไขการลงทุน RMF

เมื่อเกิดกรณีผิดเงื่อนไขการลงทุน RMF 

 • ไม่ซื้อหน่วยลงทันเกิน 1 ปีติดต่อกัน หรือ
 • จำนวนเงินที่ซื้อขั้นต่ำไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (เกณฑ์ที่กำหนดคือ ซื้อไม่น้อยกว่า 3% ของเงินได้ หรือซื้อไม่น้อยกว่า 5,000 บาท)
 • ขายหน่วยลงทุนก่อนอายุครบ 55 ปี หรือ
 • ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนจะลงทุนครบ 5 ปี
 • ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนถือครองครบกำหนด 5 ปีปฏิทินยกเว้นกรณีผู้ลงทุนเสียชีวิต หรือทุพพลภาพจะไม่ถือว่าผิดเงื่อนไข

 เมื่อเกิดกรณีผิดเงื่อนไขการลงทุน RMF

สำหรับ LTF ระยะเวลา 5 ปีปฏิทินคิดว่าไม่นานเกินไปถ้าเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับ การนับเวลา 5 ปีปฏิทินของ LTF

นายโอจะสามารถขายหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่วันที่ บลจ. เปิดให้บริการวันแรกในต้นปี 2559 นั่นคือ วันที่ 4 มกราคม (วันที่ 1 เป็นวัดหยุดราชการ วันที่ 2,3 เป็นวันเสาร์-อาทิตย์) พูดง่ายๆ คือ นับปีที่ 1 ตั้งแต่ปีแรกที่ซื้อ และดูที่ปีเท่านั้น วันไม่เกี่ยวจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะซื้อหน่วยลงทุน LTF ในที่ 16 มกราคม หรือ 28 ธันวาคม เราก็นับปีที่ 1 คือปี 2555 เหมือนกันและสามารถขายได้ตั้งแต่วันทำการแรกของปี 2559 เหมือนกัน

เมื่อเกิดกรณีผิดเงื่อนไขการลงทุน RMF

In the event that a violation of the RMF investment conditions

Do not buy the units over 1 year in a row or
The minimum purchase amount does not meet the specified criteria. (The criteria specified is Buy at least 3% of the income or buy at least 5,000 baht)
Selling investment units before the age of 55 or
Redeem investment units before investing for 5 years
Redemption of investment units before holding the 5 year calendar maturity, unless the investor dies Or disability will not be considered as a condition.
In the event that a violation of the RMF investment conditions

For LTF, a 5 year calendar year is considered not too long if compared to the tax benefits that have been counted for 5 calendar years of LTF.

Mr O will be able to sell the investment units from the day that the asset management company opens for the first day in early 2016. That is January 4 (the 1st is a public temple, the 2,3 is a Saturday-Sunday). Simple, counting year 1 from the first year of purchase And look at the year only Regardless of whether or not to buy LTF units on January 16 or December 28, we also counted Year 1, 2012 as well and can be sold since the first business day of 2016 as well.

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

เมื่อไรจึงควรสับเปลี่ยนกองทุน

เมื่อไรจึงควรสับเปลี่ยนกองทุน สำหรับการลงทุนใน LTF เป็นการลงทุนระยะยาวที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นเป็นหลัก ทำให้มีความผันผวนสูงช่วงเวลาที่เหมาะต่อการสับเปลี่ยนกองทุนคือ

 1.  เมื่อช่วงเวลาที่ตลาดมีการปรับตัว เราก็สามารถสับเปลี่ยนกองทุนให้เหมาะกับสภาวะตลาดในช่วงเวลานั้นๆ เช่น ตลาดหุ้นอยู่ในช่วงขาลง เราก็สับเปลี่ยนไปยังกองทุนที่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยงได้ และหากตลาดหุ้นกลับเป็นขาขึ้น เราก็สับเปลี่ยนกลับไปยังกองทุนที่ลงทุนในหุ้นเป็นหลัก เพื่อรับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นได้ดังนั้นเราจะได้รู้ว่า เมื่อไรเราจึงควรสับเปลี่ยนกองทุน เป็นต้น
 2. เมื่อกองทุนกำลังจะมีการจ่ายเงินปันผล เราอาจจะเปลี่ยนกองทุนเพื่อไปเอาเงินปันผลจากกองทุนนั้นๆ ทำให้เราได้เงินสดเป็นผลตอบแทนออกมาก่อน เป็นการลดต้นทุนในการลงทุนแต่วิธีนี้จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ถึง 10 % เลยทีเดียวขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละบุคคลว่าต้องการที่จะเลือกแบบไหน

บางท่านไม่ต้องการเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย อยากได้ผลตอบแทนแบบเต็มๆ ต้องเลือกกองทุนที่ไม่มีการจ่ายเงินปันผล ซึ่งจะได้รับผลตอบแทนครั้งเดียวตอนขายกองทุนและจะไม่เสียภาษีเลย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการส่วนบุคคล วิธีนี้จะทำได้ก็ต้องรู้ว่ากำหนดการจ่ายเงินปันผลของแต่ละกองทุนอยู่ในช่วงเวลาไหนบ้างซึ่งสามารถสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ บลจ. เมื่อไรจึงควรสับเปลี่ยนกองทุน มีสิ่งที่ควรระวังคือ การสับเปลี่ยนกองทุนเท่ากับสับเปลี่ยนความเสี่ยงด้วย หากเราคาดการณ์ผิดก็มีโอกาศที่จะได้รับผลตอบแทนน้อยลงด้วยก็ได้

เมื่อไรจึงควรสับเปลี่ยนกองทุน

When should switching funds for investing in LTF be a long-term investment with a policy to invest mainly in stocks? Causing high volatility. The suitable time for switching funds is

When the market has adjusted We can switch the funds to suit the market conditions at that time, such as the stock market is down. We switch to funds that invest in derivatives. To reduce the risk And if the stock market returns up We switch back to the fund that mainly invested in stocks. In order to receive more rewards, so we will know that When should we switch funds?

When the funds are going to pay dividends We may change the fund to take dividends from that fund. Causing us to get cash as a return first It reduces the cost of investment, but this method will have to be withholding tax of up to 10% ever, depending on the convenience of the individual that they want to choose.

Some people do not want to pay withholding tax, want to get full return. Must choose a fund that does not pay dividends Which will be paid once when selling the fund and will not pay tax at all Depending on personal needs This method is possible, you need to know when the dividend payment schedule of each fund is, which can be inquired from the asset management staff when the fund should be switched.

There are things to be aware of. Fund switching is equivalent to risk switching as well. If we make a false prediction, there is a chance that we will receive less compensation as well.

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น