จำนวนเงินในการลงทุน ของ LTF RMF

จำนวนเงินในการลงทุน

จำนวนเงินในการลงทุน การออมเป็นสิ่งที่เงินเดือนของเราไม่ควรมองข้ามการจัดการการลงทุนเพื่อการออมโดยการลงทุนใน LTF และ / หรือ RMF เป็นสิ่งที่คนเงินเดือนควรให้ความสนใจ เพราะนอกจากจะสร้างนิสัยการออมเป็นรายบุคคลประโยชน์ที่สามารถนำมาใช้ในการลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นอีกหนึ่งรายการที่เราควรพิจารณาเมื่อลงทุน

แต่สำหรับบางคนมันอาจเป็นไปไม่ได้ที่จะตัดสินใจว่าจะลงทุนใน LTF และ / หรือ RMF ดีกว่า ลองดูความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างกองทุนทั้งสองนี้ เพื่อการตัดสินใจที่ดีกว่าก่อน

นโยบายการลงทุน

กองทุน LTF หรือ Long Term Equity จะมีนโยบายการลงทุนที่เน้นการลงทุนในหุ้นเป็นหลักซึ่งโดยทั่วไปจะต้องลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่า 65% ซึ่งจะทำให้ความเสี่ยงในการลงทุนอยู่ในระดับสูง

เมื่อเปรียบเทียบกับ RMF นโยบายการลงทุนของ RMF นั้นมีความหลากหลายมากกว่า ซึ่งมีความเสี่ยงการลงทุนต่ำถึงระดับสูงสุดจากการลงทุนในตราสารหนี้ไปจนถึงการลงทุนในตลาดทองคำซึ่งทำให้มีความหลากหลายของกองทุนและนักลงทุนสามารถเลือกได้มากขึ้นทำให้นักลงทุนมีทางเลือกการลงทุนที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการลงทุนของตนเอง

จำนวนเงินที่ลงทุน

กองทุนทั้งสองนี้มีวงเงินลงทุนสูงสุดไม่เกิน 15% ของรายได้ในปีนั้นและไม่เกิน 500,000 บาท อย่างไรก็ตามสำหรับจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ LTF ไม่ได้ระบุจำนวนเงินขั้นต่ำที่จะเริ่ม ลงทุนในจำนวนเท่าใดก็ได้ แต่ RMF จะต้องลงทุนไม่น้อยกว่า 3% ของรายได้หรือไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อปี นอกจากนี้สัดส่วนของ RMF ไม่เกิน 500,000 บาทจะต้องรวมถึงเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ R b. และเบี้ยประกันบำนาญที่ต้องคิดเช่นกันดังนั้นจำนวนเงินที่ต้องลงทุนระหว่าง LTF และ RMF ในแต่ละปีอาจจะต้องคิดแตกต่างกันเล็กน้อย สำหรับผู้ที่ลงทุนในกองทุน GPF และซื้อประกันบำนาญ

จากข้อมูลข้างต้นอาจทำให้ง่ายต่อการเริ่มเห็นคำตอบกองทุนใดที่เราควรลงทุนระหว่าง LTF และ RMF แต่สำหรับบางคนที่ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนเราสามารถเลือกลงทุนใน LTF และ RMF ได้ในเวลาเดียวกัน แต่สภาพการลงทุนของ RMF จะซื้ออย่างต่อเนื่องทุกปี การอนุญาตไม่เกิน 1 ปีเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาว่าเราจะมีวินัยในการลงทุนประเภทนี้หรือไม่ อาจต้องพิจารณาถึงกองทุนที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของเราอีกครั้ง

นอกจากนี้การลงทุนใน LTF และ RMF สามารถแบ่งออกเป็นการลงทุนรายเดือน ซึ่งสามารถปรึกษากับ บริษัท หรือธนาคารที่นักลงทุนติดต่อด้วยเพราะการลงทุนรายเดือนจะเป็นราคาซื้อขายเฉลี่ยซึ่งจะทำให้ราคากองทุน LTF และ RMF ไม่สูงเกินไปรอการซื้อกองทุน ณ สิ้นปีอาจทำให้นักลงทุน ซื้อกองทุนในราคาสูงเพราะเป็นเวลาที่มีความต้องการซื้อจากคนที่ต้องหักลดหย่อนภาษีเพิ่ม

จำนวนเงินในการลงทุน

Amount of investment

Amount of investment Saving is something that our salaries should not overlook. Investment management for savings by investing in LTF and / or RMF is something that payroll people should pay attention to. Because aside from creating individualized savings habits, the benefits that can be used to reduce personal income tax are another item that we should consider when investing.

But for some people it might be impossible to decide whether to invest in LTF and / or RMF. Let’s look at the similarities and differences between these two funds. For better decisions first

Investment policy
LTF or Long Term Equity Fund will have an investment policy that mainly focuses on investing in stocks, which generally require no less than 65% of the shares, resulting in a high level of investment risk.

Compared to RMF, the investment policies of RMF are more diverse. Which has low investment risk to the highest level, from investing in debt to investing in the gold market, which provides a variety of funds and investors can choose, giving investors the right investment options And their investment behavior

Investment amount

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , , , | ใส่ความเห็น

LTF RMF ตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์

LTF RMF ตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์

LTF RMF ตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ อะไร?

 • LTF นั้นแรกเริ่มจัดตั้งมาด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเสถียรภาพให้ตลาดหุ้นโดยเพิ่มสัดส่วนนักลงทุนเข้าลงทุนในตลาดหุ้น โดยใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเป็นเครื่องมือจูงใจ
 • RMF จัดตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์คือ เป็นหนึ่งในเครื่องมือการลงทุนเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการออมหลังเกษียณสำหรับคนไทย โดยใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเป็นเครื่องมือจูงใจ

เหตุผลที่แท้จริงของกองทุนทั้งสองประเภทนั้น ไม่ใช่เพื่อเป็นสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีแต่ใช้ประโยชน์ทางภาษีเป็นเหยื่อล่อ และเชิญชวนให้คนไทยรู้จักการออม และการลงทุนด้วยเครื่องมือที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น แต่ปัญหาคือ เรามักเอาเรื่องประโยชน์ทางภาษีมาชูเป็นธงหลัก โดยดูที่ลงทุนที่มีไปซื้อ LTF ระยะสั้นกว่า

สามารถขายเมื่อครบกำหนดเงื่อนไขได้เร็วกว่า แล้วก็นำเงินลงทุนที่มีไปซื้อ LTF ทั้งก้อนทั้งๆ ที่มีความเสี่ยงอาจจะสูงกว่า RMF ก็เป็นได้แล้วอาจไม่ตอบโจทย์ชีวิตในระยะยาวของเราก็เป็นไปได้

ที่ต้องรู้คือ เป้าหมายการเงินออมหลังเกษียณนั้นถือว่ามีความสำคัญมากๆ ลองคิดดูตอนคุณเกษียณไปแล้ว ใครจะมาดูแลเรา? จะหวังพึ่งพาลูกหลายหรอ? หลายคนก็แต่งงานช้าและกว่าจะมีลูกหนุ่มสาวสมัยเราก็มีลูกช้ามากขึ้นไปอีก

แถมรายจ่ายในการเลี้ยงดูเด็กหนึ่งคนเดี๋ยวสูงไม่น้อยเลยเลยมีได้แค่คนเดียวหรือสองคน จะหวังพึ่งลูกหลายจริงๆหรอ? อย่าเลยเพราะฉะนั้น ผมมองว่าอย่าให้ความสำคัญกับ RMF น้อยเกินไปนะครั้บ เมื่อรู้เงื่อนไขทั้ง LTF และ RMF แล้ว อย่าเพิ่งซื้อเต็มสิทธิ์ เพราะเรายังมีรายการหักลดหย่อนภาษีกรณีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น หักลดหย่อนผู้มีเงินได้, หักลดหย่อนบุตร, เบี้ยประกันภัย, ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

LTF RMF ตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์

What is the purpose of LTF RMF?

LTF was originally established with the objective To stabilize the stock market by increasing the proportion of investors to invest in the stock market By using the right of tax deduction as an incentive tool
RMF was established for the purpose of Is one of the investment tools to prepare retirement savings for Thai people By using the right of tax deduction as an incentive tool
The true reason for both types of funds Not to be a tax deduction right but to use tax as a bait And invite Thai people to know savings And investment with a wider variety of tools, but the problem is that we tend to use tax benefits as the main flag By looking at the investments that are made to buy LTF in the shorter term

Can sell when the terms are due faster And then invest all the money I have to buy LTF in spite of At risk may be higher than RMF is probably not possible to meet our long-term life is possible

Must know is The goal of retirement savings is considered very important. Think about it when you retired. Who will take care of us? Hope to rely on many children? Many people get married sooner and later, with more young children in our day.

Plus the cost of raising a child is very high at all, so there can be only one or two people Really want to rely on children? Do not do therefore I don’t think the RMF is too important. When knowing both LTF and RMF terms, don’t just buy the full right. Because we still have various tax deductions in various cases, whether it is income tax deduction, child allowance, insurance premiums, interest on loans.

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

การออมเงินอย่างถูกวิธี

การออมเงินอย่างถูกวิธี

การออมเงินอย่างถูกวิธี ข้าวของราคาแพงค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นเท่านั้น สินค้าเพิ่มราคาเท่านั้น แต่เงินเดือนก็ไม่เพิ่มขึ้น ในที่สุดต้องยืมหนี้ มีการออมหนี้บัตรเครดิตระยะยาวไม่ต้องพูดถึงจริงๆแล้วการออมเงินไม่ใช่เรื่องยาก บางคนยังมีหนี้สิน แค่ว่าเราต้องทำงานหนัก วันนี้เรามาดูวิธีประหยัดเงิน 9 วิธีง่ายๆ เก็บเงินไม่เก่งต้องดู

1.เก็บก่อนใช้ เป็นวิธีการเริ่มต้นง่ายๆ ของคนอยากมีเงินออมใครๆก็ทำได้ เห็นผลง่ายแต่ต้องบังคับตัวเองไม่ให้เอาเงินส่วนนี้ไปใช้

2.เก็บก่อนใช้ หากเราเป็นคนเก็บเงินไม่เก่งมีเท่าไหร่ก็ใช้จนมันหมดแปลว่าเราเป็นคนพกเงินเยอะไม่ได้เราจึงต้องเปลี่ยนมาพกเงินให้น้อยลง

3.งดใช้บัตรเครดิต จำกัดการใช้บัตรเครดิตเพื่อชำระค่าใช้จ่ายประจำเดือนเท่านั้น แทนที่จะใช้บัตรเครดิตในการซื้อสินค้ามากกว่า

4.เก็บแบงค์ 50 บาท ได้แบงค์ 50 บาทมาเมื่อไหร่ก็เก็บเมื่อนั้นซุกไว้ในมุมมืดของกระเป๋าตังค์ห้ามใจอย่าเอามาใช้

5.เปิดบัญชีฝากประจำระยะยาว หากเราเป็นคนที่ใจอ่อนกับตัวเองวิธีการบังคับตัวเองให้ออมเงินอีกอย่าง คือการเปิดบัญชีเงินฝากประจำระยะยาว อาจจะเริ่มที่ 5 ปีก่อนแล้วค่อยขยับขยาย

6.หยอดกระปุกออมสิน การหยอกกระปุกจะให้ดีเราควรแยกแบ่งกระปุกออกเป็นหลายๆ จุดประสงค์แต่ละกระปุกก็ต้องมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน

7.เอาชนะใจตัวเอง สิ่งที่ยากที่สุดสำหรับการออมเงินคิดว่าคงเป็นการเอาชนะใจตัวเอง ไม่ซื้อ ไม่ใช้ ไม่เอาเงินในประปุกไปใช้จ่าย ควรสร้างวินัยในการออมเงิน

8.ไม่ยึดติดแบรนด์เนม พวกเสื้อผ้าของใช้ต่างๆ ไม่จำเป็นต้องใช้ของแบรนเนมด์ก็ได้ เลือกยี่ห้อที่ราคาดี คุณภาพดี คุ้มค่ากับราคาใช้งานได้ในระยะยาว

9.ลดค่าใช้จ่าย อะไรที่ลดละได้ก็ควรลดเพื่อลดค่าใช้จ่ายคำนึงถึงว่าลดน้ำหนักของตัวเองไปในตัวด้วยอะไรที่ไม่จำเป็นก็ตัดทิ้งไปทีละอย่างเหลือแต่สิ่งที่จำเป็นเท่านั้น

การออมเงินอย่างถูกวิธี

Saving money correctly

1. Store before use Is a simple way to start For people who want to have savings, anyone can do it. Easy to see results but must force yourself not to use this money

2. Store before use If we are not a good collector of money, how much is used up until it runs out, which means that we cannot carry a lot of money, so we have to change to carry less money.

3. Do not use credit cards. Limit credit card usage to pay monthly expenses only. Instead of using a credit card to buy more products

4. Collect 50 baht, get 50 baht. Whenever, keep it hidden in the dark corner of your wallet. Do not use it.

5. Open a long-term fixed deposit account If we are self-hearted to ourselves, another way to force ourselves to save money. Is to open a long-term fixed deposit account Maybe starting at 5 years ago and then expanding

6. Drops of piggy bank Teasing the jars will be good, we should divide the jars into several parts. The purpose of each jar must have different goals.

7. Win Yourself The hardest thing to save money is to think that it will win your heart, do not buy, do not use, do not use the money in the jungle to spend. Should establish discipline in saving money

8. Do not stick to brand names Clothes and other goods You don’t need to use brand name products. Choose a brand with a good price, good quality, worth the price, can be used in the long run.

9. Reduce costs Anything that can be reduced should be reduced in order to reduce costs, taking into account that losing one’s own weight by unnecessary things is eliminated one by one, leaving only the necessary things.

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

การวางแผนที่จะลดหย่อนภาษี

การวางแผนที่จะลดหย่อนภาษี

ลองคิดดูว่า การวางแผนที่จะลดหย่อนภาษี นั้นสำคัญขนาดไหนถ้าคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ต้องคอยวางแผนเรื่องการเงิน และเราก็จำเป็นจะต้องซื้อประกันชีวิตอยู่แล้ว ถ้าเราเป็นอะไรไปขึ้นมาครอบครัวของเราจะไม่ได้มาลำบากที่หลัง แต่ถ้าเราไม่มีการวางแผนที่ดี มันก็อาจก่อให้เกิดการเสียโอกาศและคนที่ลำบากต่อไปก็คือครอบครัวของเรา

สมมุติว่าปีนึงเราจ่ายเบี้ยประกัน 120,000 บาทสำหรับความคุ้มครองจากประกันชีวิต แต่ว่าเบี้ยประกันชีวิตที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ (ตามประกาศของกรมสรรพากร) นั้นไม่เกิด 100,000 บาทเท่านั้น ก็แปลว่าเบี้ยประกันชีวิตส่วนเกิดอีก 20,000 บาทจะไม่ได้รับสิทธิ์ลดหย่อยภาษี เราก็จะเสียไปฟรีๆ แต่ถ้าเรามีการวางแผนภาษีที่รอบครอบขึ้น

ก็อาจจะซื้อประกันชีวิตที่จ่ายเบี้ยประกันเพียง 100,000 บาทแล้วอีก 20,000 บาทก็ไปซื้อประกันชีวิตแบบบำนาญแทน ก็จะทำให้ลดหย่อนภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยขึ้นแถมยังได้ภาษีคืน และเหลือเงินออมมากขึ้นด้วยซ้ำในเมื่อเงินเราของที่มีอยู่นั้นจำกัด

ดังนั้นเราต้องบริหารการเงินให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ การวางแผนที่จะลดหย่อนภาษี จะช่วยให้เราบริหารเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ถ้าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องหาเงินเลี้ยงดูครอบครัว ยังไงก็ต้องทำประกันชีวิตเพื่อเตรียมหลักประกันให้กับครอบครัวของเราอยุ่แล้ว แต่จะดีกว่าไหมถ้าเราต้องจ่ายเบี้ยประกันชีวิต เพื่อคุ้มครองครอบครัวที่เรารัก

การวางแผนที่จะลดหย่อนภาษี

Planning for tax deduction

Imagine that the plan to reduce the tax How important is it if you are the head of the family that needs to make financial plans? And we already need to buy life insurance If we were to rise up, our family would not have difficulty coming after. But if we don’t have good plans It may cause the opportunity to lose and the next difficult person is our family.

Let’s say that one year we paid 120,000 baht for insurance coverage from life insurance. But life insurance premiums that are tax deductible (According to the Revenue Department announcement) that is not only 100,000 baht, which means that life insurance premiums for another 20,000 baht will not be entitled to tax cuts. We will lose for free. But if we have a comprehensive tax planning

May buy life insurance that pays only 100,000 baht in insurance premiums and another 20,000 baht to buy pension life insurance instead Will make the full reduction of the tax, plus the tax return And even more savings, when our money is limited

Therefore, we must manage finances to the best of our ability, planning to reduce taxes. Will help us manage money more efficiently If we are the head of the family, we must raise money to support the family. However, we have to have life insurance to prepare collateral for our family already. But would it be better if we had to pay life insurance premiums? To protect the family we love

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

กองทุน LTF

สิทธิประโยชน์ทางภาษี เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายเงินจริง สูงสุดไม่เกิด 15% ของรายได้ที่ต้องเสียภาษีแต่ต้องไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี กำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุน (Capital Gain) ได้รับการยกเว้นภาษี ไม่เกินปีละ 2 ครั้งตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

ไม่จำเป็นต้องลงทุนต่อเนื่อง โดยจะนับเงินที่ลงทุนแยกกันไปในแต่ละปีนั้นจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับการลงทุนของแต่ละคนนั้นจะไม่เหมือนกัน

กองทุน RMF

เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 15 % ของรายได้ที่ต้องเสียภาษีต่อปี และต้องไม่เกิน 500,000 บาทเมื่อรวมกับกองทุนสำรองชีพ กบข. ประกันชีวิตแบบบำนาญและกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียน กำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุน (Capital Gain) ได้รับการยกเว้นภาษี ทุกวันทำการ หรือตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

ต้องลงทุนต่อเนื่องตามเงื่อนไข โดยนับเวลาแบบวันชนวันวันเว้นวันเริ่มจากวันแรกที่ได้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละคราวนั้นไม่เหมือนกันในแต่ละทีเช่นเดียวกันที่มันจะไม่เหมือนกันเพราะการลงทุนของทุกคนมีความเสี่ยงเสมออยู่ที่แต่ละคนจะเลือกว่า จะลงทุนกองทุนไหนแต่ละกองทุนก็ไม่เหมือนกันเช่นกัน

เมื่อเราทราบถึงความแตกต่างระหว่างสองกองทุนแล้วเราต้องวางแผนทางการเงินที่ดี อย่าเน้นเงินมากเกินไป เพราะเงื่อนไขและผลประโยชน์ที่ดีกว่าของแต่ละกองทุนไม่เหมือนกันดังนั้นต้องศึกษารายละเอียดการลงทุนให้มั่นใจว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับสภาพคล่องทางการเงินของเราและอย่าลืมเป้าหมายหลักที่จะลงทุน ชีวิตหลังเกษียณและถึงแม้ว่ากองทุนแต่ละกองทุนจะได้รับประโยชน์จากการลดหย่อนภาษี แต่ไม่ต้องพึ่งมันเป็นเหตุผลหลักในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนนั้น

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

Tax incentives

LTF

Tax incentives Money for buying investment units can be tax-deductible as actually paid. Maximum 15% of taxable income, but not over 500,000 baht per year. Capital Gain is exempt from tax no more than 2 times a year as specified in the prospectus.

No need to continuously invest The investment funds will be counted separately for each year, will not be the same, depending on the investment of each person will not be the same.

RMF

Money for buying investment units can be tax-deductible as actually paid, not more than 15% of taxable income per year. And not more than 500,000 baht when combined with the Provident Fund, GPF, pension insurance and teacher aid fund Capital Gain is tax-exempt every working day or as specified in the prospectus.

Must continuously invest in accordance with the conditions By counting the days, every day, every other day, starting from the first day that you have invested in the investment units, each time is not the same at the same time, it is not the same because everyone’s investment always has risks. That everyone will choose Which fund to invest in, each fund is different as well.

Once we know the differences between the two funds, we have to make a good financial plan. Don’t focus on too much money. Because the conditions and better benefits of each fund are not the same, so study the investment details to make sure

they are the most suitable for our financial liquidity and do not forget the main investment objectives. Life after retirement and even if each fund will benefit from a tax deduction But not having to rely on it is the main reason for investing in that fund

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการลงทุน

 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการลงทุน

กองทุน LTF

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการลงทุน คือเพื่อสร้างความมั่นคงของตลาดหุ้นโดยการกระตุ้นให้นักลงทุนรายย่อยเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นผ่านกองทุนรวมที่มีระยะเวลาการลงทุนระยะเวลาหนึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นระยะยาว แต่อาจไม่มีความเชี่ยวชาญในการลงทุนหุ้นหรือไม่มีเวลาและต้องยอมรับความเสี่ยงและเงื่อนไขของการลงทุน

กองทุน RMF

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมในระยะยาวสำหรับชีวิตหลังเกษียณ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดเงินเพื่อการเกษียณ โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีสวัสดิการในการออมเงินเพื่อการเกษียณ หรือมีสวัสดิการ แต่ต้องการเงินออมเพิ่มเติม

นโยบายและเงื่อนไขการลงทุน

กองทุน LTF

ลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท จดทะเบียนไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV หลังจากลงทุนแล้วจะต้องถือหน่วยลงทุนเป็นเวลาอย่างน้อย 7 ปีปฏิทินเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่สมบูรณ์เช่นไม่มีภาษีจากผลกำไรการลงทุน (ถ้ามี) และจะต้องไม่มีการคืนสิทธิประโยชน์การลงทุน ภาษีที่ได้รับจากการลงทุนไถ่ถอน

กองทุน RMF

ความหลากหลายขึ้นอยู่กับนโยบายของกองทุนแต่ละกองทุนผู้ซื้อกองทุนจะต้องซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละปีเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 3% ของรายได้ในแต่ละปี แต่ไม่เกิน 15% ของรายได้ในแต่ละปีจะต้องมีการลงทุนอย่างน้อย 5 ปีและจะต้องถือจนถึงอายุ 55 ปีจึงจะมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีทั้งหมด

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการลงทุน

Investment objectives and goals

LTF

Investment objectives and goals Is to build stock market stability by encouraging individual investors to invest in the stock market through mutual funds that have a certain investment period, suitable for those who want to invest in long-term stocks But may not have the expertise to invest in stocks or do not have the time and must accept the risks and conditions of investment

RMF

The objective is to promote long-term savings for life after retirement. Suitable for those who want to save money for retirement. Especially those who do not have welfare in saving money for retirement. Or have welfare But need additional savings

Investment Policies and Conditions

LTF

Invest in not less than 65% of the ordinary shares of a listed company. After investing, they must hold investment units for at least 7 calendar years in order to receive complete tax benefits such as no tax on investment profits (if any) and will Must not return investment benefits Tax received from investment redemption

RMF

Diversity depends on the fund’s policies. Each fund buyer must buy investment units each year for not less than 3% of income each year but not more than 15% of income each year must have investment. At least 5 years and must be held until the age of 55 to be eligible for all tax benefits

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

สิทธิประโยชน์รวมทางภาษี

สิทธิประโยชน์รวมทางภาษี 

สิทธิประโยชน์รวมทางภาษี ของกบข. + สำรองชีพ + RMF + ประกันชีวิตบำนาญ <= 500,000 บาท ดังนั้นเราจะซื้อ RMF หรือไม่จำนวนเท่าไหร่ก็ต้องดูว่า 500,000 – (กบข. + สำรองเลี้ยงชีพ) แล้วเหลือเท่าไหร่และเราจะซื้อประกันชีวิตบำนาญหรือไม่ จำนวนเท่าไหร่เราก็ต้องดูว่า 500,000 – (กบข. + สำรองเลี้ยงชีพ + RMF) แล้วเหลือหรือไม่ เหลือเท่าไหร่

เพราะหาก กบข. + สำรองเลี้ยงชีพ + RMF = 500,000 บาทแล้ว การซื้อประกันบำนาญก็จะไม่ได้ประโยชน์ทางภาษีแต่อย่างใด กบข. คือ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ตัวอย่าง

 • นาย A เป็นพนักงานบริษัทเอกชน ไม่มีเงิน กบข. มีแต่เงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 250,000 บาท
 • ดังนั้นนาย A สามารถซื้อ RMF ได้ 500,000 – 250,000 = 250,000 บาท
 • แต่ถ้าหากนาย A ซื้อ RMF แค่ 200,000 บาท
 • นาย A ก็สามารถซื้อประกันแบบบำนาญได้ 500,000 – 250,000 – 200,000 = 50,000 บาท
 • แต่ถ้าหากนาย A ซื้อ RMF 250,000 บาทการซื้อประกันแบบบำนาญก็จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

สิทธิประโยชน์รวมทางภาษี

Tax incentives

Tax benefit of GPF + Provident Fund + RMF + Life Insurance Pension <= 500,000 baht. So how much to buy RMF? 500,000 – (GPF + Provident Fund). And will we buy life insurance or pension? How much do we have to see if 500,000 – (GPF + provident fund + RMF) are left or not? How much is left

Because if GPF + provident fund + RMF = 500,000 baht, then buying pension insurance will not have any tax benefits. GPF is the Government Pension Fund.

a sample

 • Mr. A is an employee of a private company, which has no money from Government
 • Pension Fund but only 250,000 baht of the fund contribution.
 • Therefore Mr. A can buy RMF for 500,000 – 250,000 = 250,000 baht.
  But if Mr A bought RMF for just 200,000 baht
 • Mr. A is able to buy a pension insurance for 500,000 – 250,000 – 200,000 = 50,000 baht.
 • But if Mr. A buys RMF 250,000 baht, buying pension insurance will not receive tax benefits.

LTF RMF is an investment in the stock market. Therefore there is a chance of receiving more returns than depositing money with a bank But there is a higher risk of loss as well. Based on the principle of High risk High return, we can reduce the risk if we find good information and buy at the right time.

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

ข้อดีและข้อเสียของ LTF RMF

ข้อดีและข้อเสียของ LTF RMF

ข้อดีของ LTF RMF

 1. เป็นการลงทุนที่สามารถนำเงินที่ลงทุนมาลดหย่อนภาษีได้
 2. เป็นการลงทุนที่มีมืออาชีพ (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม) มาบริหารให้
 3. ถ้าเลือกลงทุนได้ถูกจังหวะ จะได้ผลตอบแทนมากกว่าการนำเงินไปฝากธนาคารเสียอีก

ข้อเสียของ LTF RMF

 1. เป็นการลงทุนที่มีกำหนดเวลา ไม่สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนด แต่ถ้าจะขายคืนก่อนกำหนดต้องคืนเงินภาษีที่ลดหย่อนไปและค่าปรับให้กรมสรรพากร (ถ้ามี)
 2. การลงทุนมีความเสี่ยง อาจได้ผลตอบแทนเป็นกำไรหรือขาดทุนก็ได้ทั้งสิ้นเพราะฉนั้นควรศึกษาก่อนคิดที่จะลงทุน แนะนำให้ดูให้ดีก่อนหรือศึกษาจากเราไปก่อนแล้วพร้อมเมื่อไหร่ค่อยเริ่มลงมือจะได้ลดโอกาศขาดทุนขึ้นเราจึงมาบอก ข้อดีและข้อเสียของ LTF RMF

LTF RMF เป็นการลงทุนแบบหนึ่งจึงมีความเสี่ยง

LTF RMF เป็นการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ จึงมีโอกาศได้รับผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินกับธนาคาร แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะขาดทุนมากกว่าเช่นกัน ตามหลัก High risk High return เราจะสามารถลดความเสี่ยงได้ถ้าเราหาข้อมูลให้ดีและซื้อให้ถูกจังหวะ

 • LTF เป็นกองทุนที่สามารถมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้นบางกองทุนอาจมีนโยบายบางกองทุนอาจไม่มีนโยบายขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละกองทุนและแต่บริษัทด้วย
 • RMF เป็นกองทุนที่ไม่สามารถมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ทุกกองทุนที่เป็น RMF จึงไม่มีการจ่ายปันผล

ข้อดีและข้อเสียของ LTF RMF

Advantages and disadvantages of LTF RMF

Advantages of LTF RMF

 1. Is an investment that can use the money invested to reduce tax
 2. Is a professional investment (Asset Management Company) to manage for
 3. If choosing the right investment Will get more return than depositing money in bank

Disadvantages of LTF RMF

 1. Is an investment that has a deadline Cannot be redeemed early But if selling it back before the deadline, the tax deduction and fines must be returned to the Revenue Department (if any)
 2. Risky investment May receive returns in profit or loss at all, because f should study before thinking of investing. Suggesting to look carefully first, or study from us first and ready when starting to reduce the chance of loss, so we come to share the advantages and disadvantages of LTF RMF.

LTF RMF is a type of investment, therefore there is a risk.

LTF RMF is an investment in the stock market. Therefore there is a chance of receiving more returns than depositing money with a bank But there is a higher risk of loss as well. Based on the principle of High risk High return, we can reduce the risk if we find good information and buy at the right time.

 • LTF is a fund that can have a dividend payment policy. Therefore, some funds may have policies, some funds may not have policies depending on the policies of each fund and the company as well.
 • RMF is a fund that cannot have a dividend payment policy. Every RMF fund has no dividend payment.

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

ความสัมพันธ์ของระดับความเสี่ยงกับผลตอบแทน

ความสัมพันธ์ของระดับความเสี่ยงกับผลตอบแทน 

 • ถ้ารับความเสี่ยงได้มาก ก็เลือกกองทุนที่ลงทุนในหุ้นเต็มที่เพื่อผลตอบแทนมากขึ้น
 • ถ้ารับความเสี่ยงได้บ้าง ก็เลือกกองทุนที่ลงทุนในหุ้นบางส่วนที่เหลืออาจเป็นตราสารหนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ก็ต้องยอมรับ ว่าผลตอบแทนจะไม่เท่ากับกองทุนที่ลงทุนในหุ้นนั้นๆ นิดหน่อย
 • ถ้ารับความเสี่ยงไม่ได้เลย ซื้อเพื่อต้องการลดหย่อนภาษีเป็นหลัก ก็ต้องเลือกกองทุนที่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันผวนของตลาดหุ้นไว้ โดยดูสัดส่วนของการลงทุนว่า มีน้ำหนักไปทางไหนและระดับการป้องกันความเสี่ยง

หากใครไม่ทราบว่าจะวัดความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตัวเองอย่างไรดี วันนี้มีเกณฑ์คร่าวๆ มาบอก

 • วัยเริ่มทำงาน เหมาะกับกองทุน LTF ที่มีนโยบายการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อเน้นสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน เช่น ลงทุนในหุ้นที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูง กองทุนประเภทนี้ให้ผลตอบแทนสูง แต่ก็มีโอกาศขาดทุนสูงเช่นกัน
 • วัยกลางคน เหมาะกับกองทุนที่มีความเสี่ยงปานกลางไปจนถึงค่อนข้างสูง เช่น ลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือเลือกลงทุนในหุ้นไม่เกินร้อยละ 70 ที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้
 • วัยก่อนเกษียณ เหมาะกับกองทุนรวม LTF ที่มีความเสี่ยงไม่มากนัก เช่น LTF ที่มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงจากหุ้น

ก่อนตัดสินใจลงทุนอย่าลืมถามเจ้าหน้าที่ก่อนว่า กองทุนที่เราเลือกอยู่ในกลุ่มไหน ความเสี่ยงระดับใดและถามตัวเองว่ารับความเสี่ยงนั้นได้หรือปล่าว และนี่คือ ความสัมพันธ์ของระดับความเสี่ยงกับผลตอบแทน

ความสัมพันธ์ของระดับความเสี่ยงกับผลตอบแทน

 

The relationship of risk level and return

 • If taking a lot of risk Choose funds that invest in stocks fully for more return
 • If able to accept some risks Then choose a fund that invests in some of the remaining stocks, may be debt securities or derivatives, but must accept That the return will not be equal to the fund investing in that stock a little
 • If you can’t take the risk at all Purchased primarily for tax deduction purposes Must choose a fund that has a policy to protect against the risk of stock market fluctuations By looking at the proportion of investment that Where is the weight and the level of risk protection?

If anyone does not know how to measure the risk that suits you better Today, there are rough criteria to say.

 • Adolescent Suitable for LTF funds that have a high risk investment policy. To focus on creating return on investment, such as investing in stocks with high growth rates This type of fund provides high returns. But also has a high chance of loss as well
 • Middle age, suitable for funds with medium to high risk, such as investing in stocks with good fundamentals Or choose to invest in shares of not more than 70 percent, the rest invest in debt
 • Early age Suitable for low-risk LTF mutual funds, such as LTFs that invest in derivatives to reduce risk from stocks

Before making an investment decision, don’t forget to ask the staff first that Which fund do we choose? What level of risk and ask yourself if you can accept that risk? And this is the relationship between risk levels and rewards

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

 

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

เลือกลงทุน LTF กองไหนดี ?

เลือกลงทุน LTF กองไหนดี ?

เมื่อเราตัดสินใจจะซื้อ LTF กันแล้ว คำถามต่อไปที่มักจะถามกันมากก็คือ แล้วจะซื้อกองทุนไหนดีมีเยอะแยะไปหมดเราควร เลือกลงทุน LTF กองไหนดี ?

 1. เลือกกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนที่เหมาะกับตัวเอง ถึงแม้ว่า LTF จะเป็นการลงทุนในหุ้น ทำให้เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงแต่ภายใน LTF เองก็ยังแบ่งเป็นความเสี่ยงสูงกับความเสี่ยงสูงมาก โดยดูได้จากนโยบายสัดส่วนการลงทุนที่ได้อธิบายไปในหัวข้อก่อนหน้านี้ ดังนั้นก่อนที่เราจะเลือกกองทุน เราควรจะต้องตอบให้ได้ก่อนว่า เราสามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับไหน และต้องการผลตอบแทนมากแค่ไหน
 2. เลือกตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล เพราะ LTF มีทั้งแบบจ่ายเงินปันผลและไม่จ่ายเงินปันผล เราอาจจะเลือก LTF โดยดูจากนโยบายการจ่ายเงินปันผลประกอบไปด้วยเพราะหากเลือกแบบจ่ายเงินปันผลก็จะได้เงินคืนระหว่างการลงทุนเหมือนเราได้เงินลงทุนคืนมาบ้าง แต่เงินปันผลได้รับต้องเสียภาษีด้วย หากเลือกแบบไม่จ่ายเงินปันผล ถึงแม้จะไม่ได้รับเงินคืนระหว่างการลงทุนก็ตาม แต่เมื่อขายหน่วยลงทุนแล้วจะได้รับผลตอบแทนแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่เสียภาษีเลย
 3. เลือกกองทุนที่มีผลการดำเนินงานดี หลังจากเลือกกองทุนที่น่าสนใจประมาณ 4-5 ตัวตามระดับความเสี่ยงที่เรารับได้แล้ว ต่อจากนั้นเราก็ต้องมาเปรียบเทียบดูผลการดำเนินงานของกองทุนเหล่านั้นซัก 4-5 ปีย้อนหลัง เพราะ LTF เป็นการลงทุนระยะยาว เพื่อคงรักษาสิทธิทางภาษีไว้อีกประมาณ 4-5 ปีถึงจะขายได้

เลือกลงทุน LTF กองไหนดี ?

When we decide to buy LTF, the next question that is often asked is: And which fund to buy? There are many. Which LTF should we choose?

 1. Choose a fund that has an investment policy that is right for you, even if LTF is investing in stocks. Make it a high-risk investment, but the LTF itself is still divided into high-risk and very high-risk. By looking at the investment proportion policy described in the previous section Therefore, before we select funds We should have to answer first that What level of risk can we accept?
 2. And how much return is neededChoose according to the dividend policy because LTF has both dividend payment and non-dividend payment. We may choose LTF based on the dividend payment policy as well, because if you choose to pay dividends, you will receive a refund during the investment, as if you have received some investments. But dividends received must also be taxed. If choosing not to pay dividends Even if no refund is received during the investment But after selling the investment units, they will receive full returns and will not pay tax at all.
 3. Choose a fund that has good performance after choosing about 4-5 interesting funds according to the level of risk that we accept. After that, we have to compare the fund’s performance for the past 4-5 years because LTF is a long-term investment. In order to maintain tax rights for another 4-5 years before being able to sell

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

 

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น