เหตุผลที่ควรลงทุน LTF ปีสุดท้าย ตอนที่3

เหตุผลที่ควรลงทุน LTF ปีสุดท้าย ตอนที่3

การลงทุนในกองทุน RMF อาจมีระยะเวลายาวนานกว่า LTF เนื่องจากจะสามารถขายคืนกองทุนได้เมื่อผู้ลงทุนมีอายุครบ 55 ปีบริบรูณ์ และต้องถือมาอย่างน้อย 5 ปี อีกทั้งยังต้องลงทุนในกองทุน RMF ต่อเนื่องอย่างน้อย 3% ของรายได้ที่เสียภาษี หรือ 5,000 บาทแล้วแต่ว่าจำนวนใดต่ำกว่า เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาวไว้ใช้จ่ายในยามเกษียณไม่ควรมองข้ามกองทุน RMF เพราะการออมเงินและลงทุนระยะยาว ที่มีนโยบายการลงทุนหลากหลายประเภทให้เลือก ได้แก่ กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมตราสารหนี้

กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมทองคำ กองทุนรวมน้ำมัน กองทุนรวมผสม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ เป็นต้น ดังนั้นนักลงทุนสามารถเลือกลงทุน หรือสับเปลี่ยนกองทุน RMF

ในช่วงเวลาที่ถือครองได้ เพื่อจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนให้เหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจและตามความเสี่ยงที่นักลงทุนรับได้

อย่างไรก็ดี การเลือกลงทุนในกองทุน LTF และ RMF ต้องพิจารณาถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายการลงทุนหลัก โดยต้องศึกษารายละเอียดการลงทุนให้เข้าใจ

และเลือกลงทุนในกองทุนที่เหมาะกับตนเอง โดยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะกองทุน เงื่อนไขการลงทุน ความเสี่ยง และศึกษาข้อมูลภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

ตอนที่3

Reasons to invest in LTF last year, part 3

Investments in RMFs may take longer than LTF because they can be sold back when investors reach the age of 55 and must hold for at least 5 years and must continue to invest in RMFs. At least 3% of taxable income or 5,000 baht whichever is lower To be eligible for tax deduction.

For investors who want to save long-term money to spend during retirement, should not overlook RMF fund because of saving and long-term investment With various investment policies to choose from, namely money market funds Fixed Income Fund

Equity Fund Gold Fund Oil Fund Mixed Fund Property Fund Infrastructure Fund Mutual funds that invest abroad, so investors can choose to invest Or switch RMF funds

in the period of holding In order to allocate investment assets appropriately according to economic conditions and risks that investors can accept.

However When investing in LTF and RMF funds, the main investment objectives and objectives must be considered. Which must study the details of the investment to understand.

and choose to invest in a fund that is suitable for you The investors must understand the characteristics of the fund. Investment conditions, risks, and study tax information in an investment guide before making a decision to invest.

ตอนที่3

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

เรื่องนี้ถูกเขียนใน Uncategorized และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *