เงื่อนไขการลงทุนกองทุน RMF

เงื่อนไขการลงทุนกองทุน RMF

กรณีผิดเงื่อนไขการลงทุน

  • ระงับการซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ปีติดต่อกันทั้งที่ยังมีเงินได้
  • จำนวนเงินลงทุนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
  • ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนที่ผู้ลงทุนจะอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์
  • ลงทุนไม่ครบ 5 ปีเต็ม

หากเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งก็ถือว่าผิดเงื่อนไขการลงทุน ยกเว้นทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

ข้อปฏิบัติหากผิดเงื่อนไขการลงทุน

1.ละเมิดเงื่อนไขและลงทุนน้อยกว่า 5 ปี

ต้องคืนเงินภาษีทั้งหมดทุกปียกเว้น *
กำไรจากการไถ่ถอนไม่ถูกต้อง พิจารณารายได้ในปีไถ่ถอนซึ่งจะต้องรวมอยู่ในการคำนวณภาษี
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยใดจะหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เงื่อนไขการลงทุนกองทุน

2.การผิดเงื่อนไขและลงทุน 5 ปีขึ้นไป

ต้องคืนเงินภาษีที่ได้รับการยกเว้นจาก 5 ปีก่อน *
กำไรจากการขายคืนไม่จำเป็นต้องคำนวณภาษี

  • หากนักลงทุนชะลอการคืนภาษีจะต้องจ่ายให้รัฐบาล 1.5% ต่อเดือนคำนวณจากเดือนเมษายนของปีถัดจากปีที่ขายในเงื่อนไขการลงทุนที่ผิด
เงื่อนไขการลงทุนกองทุน

RMF Fund Investment Conditions

 In case of violating investment conditions

Suspend purchase of investment units for more than 1 consecutive year while still having income
Investment amount does not meet the specified criteria
Redeem investment units before investors reach the age of 55
Investment is not completed for 5 full years.

If any of the following conditions are met, it is considered an investment condition. Except for the disability Or die

 Regulations if violating investment conditions

  1. Violating conditions and investing less than 5 years

Must refund all taxes every year except *
 Invalid redemption profit Consider the income in the redemption year, which must be included in the tax calculation.
 Any Kasikorn Asset Management company will withhold 3% withholding tax.

  1. Breach of conditions and invest 5 years or more

Must return tax exempt from 5 years ago *
 Profit from redemption is not required to calculate tax.

If investors delay the tax return, they will have to pay the government 1.5% per month calculated from April of the following year that is sold in the wrong investment conditions.

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

เรื่องนี้ถูกเขียนใน Uncategorized และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *