LTF คือ อะไรหลายคนสงสัย?

LTF คือ

LTF คือ LTF ย่อมาจาก Long Term Equty Fund หรือทองทุนรวมหุ้นระยะยาว เปินกองทุนที่นันลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่ 65% สามารถมีนโยบายกาจยเงินนผลใด และยังมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือผู้ลงทุนในกองทุนนี้มารนำเงินกีลทุนในแต่ละปีมาลดหย่อนกาษีไต้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายทำหนด

นโยมายการลงทุนของ LTF มีเพียงนโยบายเดียวคือ ลงทุนในหุ้นทำให้LTFมีความเสี่ยงสูงจนถึงสูงมากส่วนแต่ละกองทุนจะเลือกลงทุนในหุ้นตัวใดหรืออนุพันธ์ของตราสรทุนใดเพื่อลดความเสี่ยง ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของกองทุนนั้นๆ

ตัวอย่าง กองทุนรมหุ้นระยะยาวที่ลงทุนในหุ้น 100% ชนกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว กองทุนปิดเคหุ้นระยะยาว กองทุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล เป็นต้นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ลงทุนในหุ้นประมาณ 70% เช่นกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาวปันผล75/25 กองทุนเปิดเค 70:30

หุ้นระยะยาวปันผล กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว 70/30 เป็นตันประกันชีวิตบำนาญแบบลดหย่อนได้เป็นประกันชีวิตที่รวมประกันแบบบำนาญ (มีเงินใช้หลังเกษียณอายุ) และประกันชีวิตแบบตลอดชีพเข้าด้วยกันโดยมีเงื่อนไข ดังนี้เป็นกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

ต้องระบุบในกรมธรรม์ว่าเป็นประกันแบบบำนาญที่ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีได้ต้องไม่มีการจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ใดๆระหว่างปีที่ชำระเบี้ยประกัน ยกเว้นหากเสียชีวิตก่อนทายาทก็จะได้รับเงินประกันชีวิต และหลังอายุครบ 55 หรือ 60 ปี จะต้องได้รับเงินบำนาญเป็นงวด งวดละเท่าๆ กันจนอายุไม่ต่ำกว่า 85 ปี (หรือตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์)

  สามารถนำเอาเงินที่ซื้อประกันนี้มาลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้ และไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อนำมารวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และ RMF แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท

LTF คือ

LTF is

LTF is LTF which stands for Long Term Equty Fund or Gold Equity. Open a fund that invests in no less than 65% of the shares. Can have any payment policy? And there is another special feature is that investors in this fund Mara can reduce the capital in each year to reduce the tax according to the conditions stipulated by law.

LTF’s investment policy has only one policy which is Investing in shares makes LTF high to very high risk for each fund to choose to invest in any stock or equity derivatives to reduce the risk. It depends on the fund’s policy.

Example of Long-Term Equity Funds that invest in 100% shares in Bualuang Long-Term Equity Fund K Long-Term Equity Fund Krungsri Long Term Equity Dividend Fund For example, long-term equity funds that invest in approximately 70% of shares such as Bualuang Open-end Fund, Dividend Stock 75/25, Open K Fund 70:30

Long-term stock dividend Krung Thai Long-Term Equity Fund 70/30 is a ton of life. Pensions are deductible. It is a life insurance that combines pension insurance. (Have money after retirement) and life insurance with life together with conditions This is an insurance policy that has coverage from 10 years or more.

Can use the money to buy this insurance to reduce the tax up to 15% of the income and not more than 200,000 baht and when combined with the provident fund Government Pension Fund (GPF) and RMF must not exceed 500,000 baht

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

เรื่องนี้ถูกเขียนใน Uncategorized และติดป้ายกำกับ , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *