ลดหย่อนภาษีของกลุ่มประกัน

ลดหย่อนภาษีของกลุ่มประกัน

บำนาญต้องหักไม่เกิน 15% ของรายได้และต้องไม่เกิน 200,000 บาทเมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนและ RMF ไม่เกิน 500,000 บาท

LTF สามารถซื้อได้ไม่เกิน 15 ร้อยละของรายได้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาทจะต้องซื้อและถือไว้ไม่น้อยกว่า 7 ปี (นับรวมวันขึ้นปีใหม่ 1 วัน) 11.RMF ต้องไม่เกิน 15% ของรายได้ แต่ต้องไม่เกิน 500,000 บาทและจะต้องลงทุนต่อไปจนกว่าจะอายุ 55 ปี

 1. ประกันสังคมซึ่งหักลดได้จริงสูงสุด 9,000 บาทต่อปี
 2. หักเบี้ยประกันชีวิตสูงสุด 100,000 บาท
 3. เบี้ยประกันสุขภาพหักได้ไม่เกิน 15,000 บาท แต่เมื่อรวมกับประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท ลดหย่อนภาษีของกลุ่มประกัน
 4. เบี้ยประกันสุขภาพของผู้ปกครองไม่เกิน 15,000 บาท
 5. ประกันชีวิตสำหรับคู่สมรสหากคู่สมรสไม่มีรายได้ 10,000 บาท
 6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 15% ของรายได้และไม่เกิน 490,000 บาทจะได้รับการยกเว้น ไม่จำเป็นต้องคำนวณภาษี
 7. เงินสมทบกองทุน GPF และกองทุนช่วยเหลือผู้สอนส่วนตัวลดลงจริง แต่ไม่เกิน 15% ของรายได้ที่ต้องเสียภาษีหรือไม่เกิน 500,000 บาท
 8. กองทุนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 13,200 บาท
ลดหย่อนภาษีของกลุ่มประกัน

Group tax deduction

Pensions must not exceed 15% of income and must not exceed 200,000 baht when combined with a provident fund, government pension fund, welfare fund under the law on private schools and RMF not over 500,000 baht.

LTF can buy no more than 15 percent of income but not over 500,000 baht. Must buy and hold for not less than 7 years (including New Year’s Day 1 day) 11.RMF must not exceed 15% of Income, but not over 500,000 baht and must continue to invest until the age of 55 years.

 1. Social security with a deduction of up to 9,000 baht per year
 2. Life insurance premiums up to 100,000 baht
 3. Health insurance premiums can be deducted up to 15,000 baht but when combined And life insurance must not exceed 100,000 baht. Tax deduction of the insurance group
 4. Parental health insurance premiums do not exceed 15,000 baht.
 5. Life insurance for spouses if the spouse does not have 10,000 baht income
 6. The provident fund is actually paid. But not more than 10,000 baht. The excess of 10,000 baht but not more than 15% of income and not more than 490,000 baht will be exempt No need to calculate taxes.
 7. Contribution to GPF funds and private tutoring funds actually reduced but not more than 15% of taxable income or not more than 500,000 baht.
 8. Funds The national economy and society actually pay but not more than 13,200 baht.

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

เรื่องนี้ถูกเขียนใน Uncategorized และติดป้ายกำกับ , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *