วัตถุประสงค์และเป้าหมายการลงทุน

 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการลงทุน

กองทุน LTF

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการลงทุน คือเพื่อสร้างความมั่นคงของตลาดหุ้นโดยการกระตุ้นให้นักลงทุนรายย่อยเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นผ่านกองทุนรวมที่มีระยะเวลาการลงทุนระยะเวลาหนึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นระยะยาว แต่อาจไม่มีความเชี่ยวชาญในการลงทุนหุ้นหรือไม่มีเวลาและต้องยอมรับความเสี่ยงและเงื่อนไขของการลงทุน

กองทุน RMF

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมในระยะยาวสำหรับชีวิตหลังเกษียณ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดเงินเพื่อการเกษียณ โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีสวัสดิการในการออมเงินเพื่อการเกษียณ หรือมีสวัสดิการ แต่ต้องการเงินออมเพิ่มเติม

นโยบายและเงื่อนไขการลงทุน

กองทุน LTF

ลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท จดทะเบียนไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV หลังจากลงทุนแล้วจะต้องถือหน่วยลงทุนเป็นเวลาอย่างน้อย 7 ปีปฏิทินเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่สมบูรณ์เช่นไม่มีภาษีจากผลกำไรการลงทุน (ถ้ามี) และจะต้องไม่มีการคืนสิทธิประโยชน์การลงทุน ภาษีที่ได้รับจากการลงทุนไถ่ถอน

กองทุน RMF

ความหลากหลายขึ้นอยู่กับนโยบายของกองทุนแต่ละกองทุนผู้ซื้อกองทุนจะต้องซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละปีเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 3% ของรายได้ในแต่ละปี แต่ไม่เกิน 15% ของรายได้ในแต่ละปีจะต้องมีการลงทุนอย่างน้อย 5 ปีและจะต้องถือจนถึงอายุ 55 ปีจึงจะมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีทั้งหมด

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการลงทุน

Investment objectives and goals

LTF

Investment objectives and goals Is to build stock market stability by encouraging individual investors to invest in the stock market through mutual funds that have a certain investment period, suitable for those who want to invest in long-term stocks But may not have the expertise to invest in stocks or do not have the time and must accept the risks and conditions of investment

RMF

The objective is to promote long-term savings for life after retirement. Suitable for those who want to save money for retirement. Especially those who do not have welfare in saving money for retirement. Or have welfare But need additional savings

Investment Policies and Conditions

LTF

Invest in not less than 65% of the ordinary shares of a listed company. After investing, they must hold investment units for at least 7 calendar years in order to receive complete tax benefits such as no tax on investment profits (if any) and will Must not return investment benefits Tax received from investment redemption

RMF

Diversity depends on the fund’s policies. Each fund buyer must buy investment units each year for not less than 3% of income each year but not more than 15% of income each year must have investment. At least 5 years and must be held until the age of 55 to be eligible for all tax benefits

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

เรื่องนี้ถูกเขียนใน Uncategorized และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *